GroenLinks verheugd over extra miljoenen voor schone zeehavens

De provincie Noord-Holland wil 4,7 miljoen euro beschikbaar stellen voor een versnelde verduurzaming van de zeehavens in de provincie. GroenLinks Noord-Holland diende een motie in met dit doel en is blij dat de uitvoering daarvan door GS voortvarend wordt opgepakt. Statenlid Servaz van Berkum: ,,Onze zeehavens dragen bij aan de werkgelegenheid in de provincie. Vrachtverkeer over water is bovendien veel milieuvriendelijker als verkeer over de weg. Maar dan moet het wel schoon gebeuren. Dat komt nu een stuk dichterbij.”

De provincie stelt voor om te komen tot een Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens. Die impuls moet in eerste instantie 4,7 miljoen euro gaan bedragen en richt zich op zowel de haven van Den Helder als het Noordzeekanaalgebied.

Verschillende maatregelen om te komen tot schonere havens komen in aanmerking voor financiering door de provincie: het verbeteren van de luchtkwaliteit, het intensiveren van ruimtegebruik en maatregelen die bijdragen aan een circulaire economie. Van Berkum: ,,Je moet dan denken aan plannen om minder luchtverontreinigende stoffen uit te stoten, herstructurering van bedrijventerreinen en bedrijven die elkaars reststoffen gaan gebruiken. Met dit geld kunnen we echt een goede stap zetten in de richting van schonere zeehavens in Noord-Holland. Dat is goed nieuws voor alle omwonenden.”