Gemeentelijke infopagina langer in de Jutter en de Hofgeest

De gemeentelijke Infopagina verschijnt ook de komende twee jaar in de Jutter en de Hofgeest. Velsen heeft de samenwerking met de uitgever van deze krant tot het najaar van 2019 verlengd. Hier ging een uitgebreide openbare aanbestedingsprocedure aan vooraf.

De keuze voor onze nieuwsweekbladen sluit aan bij de voorkeur van veel Velsenaren. Eerder dit jaar bleek uit Burgerpanelonderzoek dat het merendeel van de ruim duizend ondervraagden de Jutter (IJmuiden, Velsen-Noord) of de Hofgeest (Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort en Velserbroek) als belangrijkste informatiebron ziet. Een ruime meerderheid (95%) zegt de Jutter of de Hofgeest wekelijks te ontvangen.

De gemeentelijke Infopagina wordt door driekwart elke week of eens in de twee weken gelezen. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,1. De Jutter en de Hofgeest worden het meeste genoemd als de krant waarin de Infopagina opgenomen zou moeten worden (58%). Andere huis-aan-huiskranten die in Velsen verschijnen scoren tussen de 1 en 4%.

Chef redactie Friso Huizinga is verheugd over de langere samenwerking met de gemeente. ,,In de eerste plaats ben ik blij dat onderzoek heeft aangetoond dat wij gewaardeerd worden onder de inwoners van Velsen. Wij proberen elke week een krant te maken die vol staat met lokaal nieuws en een brede doelgroep aanspreekt. De gemeentelijke Infopagina vormt een mooie aanvulling op onze eigen berichtgeving. Het is erg fijn dat die combinatie zeker tot eind 2019 in stand blijft.’’

De Infopagina en de bekendmakingen van de gemeente Velsen staan ook op www.jutter.nl en www.velsen.nl. Op de website en Facebook-pagina van deze krant wordt dagelijks nieuws geplaatst over opvallende gebeurtenissen in Velsen.