Geld voor Kust Innovatie en Informatie Centrum

Vorige week is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van het College van B en W om een bedrag van 2,9 miljoen euro uit te trekken voor een nieuw te bouwen Kust Innovatie en Informatie Centrum, het KIIC. Daarboven komt nog een bedrag van ruim 550 duizend euro voor stichtingskosten. Echter, voor de aankleding en inrichting van het gebouw en de buitenruimtes zijn nog enkele miljoenen nodig die door middel van sponsoring bijeengebracht moeten worden.

Onderzoeksbureau Lysias heeft hier de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan met als voorlopige uitkomst dat het nog een hele dobber zal worden om dit te realiseren. Of het gebouw er definitief komt zal eind 2016 blijken, na verder onderzoek naar mogelijke sponsoren, waarna de gemeenteraad op dat tijdstip een definitief besluit zal nemen over het wel of niet door laten gaan van het project.

Als het KIIC er komt is het de bedoeling dat ook het Pieter Vermeulen Museum zijn nieuwe onderdak in dit bijzondere gebouw zal krijgen, waarmee dan een einde komt aan de tijdelijke huisvesting aan de Driehuizerkerkweg. Joop Waijenberg, bestuursvoorzitter van het museum: ,,Het is een beetje een dubbel gevoel. Enerzijds zijn we blij dat er nu, na vele jaren, wat meer licht aan de horizon gloort. Anderzijds hebben we jaren aangedrongen op een mogelijk grotere behuizing omdat we in ons huidige onderkomen te krap behuisd zijn. De collectie van Pieter Vermeulen, die we geacht worden te beheren en te tonen, kunnen we niet laten zien vanwege ruimtegebrek.’’

Lees verder in de krant van donderdag 12 maart 2015