Geen statushouders in voormalig Missiehuis

Velsen heeft geen overeenstemming bereikt met het Rijksvastgoedbedrijf voor het huren van het Missiehuis in Driehuis.

Het doel was om in dit pand voor een periode van 10 jaar maximaal 80 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) tijdelijk te huisvesten. Dit in afwachting  van huisvesting in Velsen.

De kosten zijn voor Velsen echter veel te hoog doordat het Rijksvastgoedbedrijf naast huur ook veel kosten doorberekent die eigenlijk voor de eigenaar/verhuurder zijn. Hierdoor wordt het financieel niet aanvaardbaar.

De mogelijkheid om het Missiehuis te gebruiken voor de opvang van statushouders wordt nog heroverwogen als er vanuit het Rijk voldoende extra financiële middelen beschikbaar komen. Daarnaast blijft Velsen binnen de gemeente actief op zoek naar huisvesting voor statushouders.

Het Rijksvastgoedbedrijf vraagt een relatief lage huur voor het pand maar wil daarnaast ook alle lasten die horen bij de verhuurder op de schouders van de huurder/ gemeente leggen. Dit zijn bijvoorbeeld alle zakelijke lasten en belastingen voor de eigenaar, het groot onderhoud inclusief een deel van het achterstallig onderhoud en de totale kosten voor het verwarmen van het gebouw.

Langdurig en intensief overleg met de RVB heeft niet geleid tot een voor de gemeente Velsen acceptabel resultaat. Omdat er daarnaast ook nog diverse andere kosten zijn, worden de totale kosten zo hoog dat het financieel  niet meer  in verhouding staat tot het doel.

Velsen betreurt dat het niet is gelukt. Vooral omdat het draagvlak voor opvang onder de inwoners van Driehuis hoog is. In overleg met inwoners van Driehuis (Velsen) en maatschappelijk betrokken organisaties kwamen er positieve initiatieven naar voren. Ook hadden veel mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Er wordt nog gesproken over hoe dit een vervolg kan krijgen voor andere statushouders in Velsen. (foto: Beeldig Driehuis)