Geen 'standaard groen' meer bij busbaan Zeeweg

De verkeerslichten bij de busbaan op de Zeeweg hebben voortaan nog maar twee kleuren: oranje en rood. Het ‘standaard groen’ is verdwenen na de aanleg van de nieuwe rotonde in Driehuis.
De passage van de busbaan was in eerste instantie beveiligd met driekleurige verkeerslichten. De provincie Noord-Holland vindt dat een voorrangssituatie zonder verkeerslichten (rotonde) vlak na een kruispunt met verkeerslichten (busbaan) onduidelijk is voor het autoverkeer. Om het voor automobilisten duidelijker te maken dat de verkeerslichten niet direct voorrang geven op de rotonde, heeft de provincie Noord-Holland deze lichten laten vervangen door tweekleurige verkeerslichten (rood en geel).
Doordat er geen groen licht wordt getoond, wordt niet het idee gewekt dat automobilisten ook met voorrang over de rotonde kunnen rijden. Daarnaast is het geplande zebrapad niet aangelegd. Dit is gedaan om de afstand tussen de busbaan en de rotonde te vergroten. Voor fietsers en voetgangers blijven de driekleurige verkeerslichten overigens wel gehandhaafd.
De provincie Noord-Holland heeft het beheer over deze verkeerslichten en is bevoegd om deze te wijzigen. De gemeente Velsen begrijpt dat de situatie om een heroverweging vroeg, maar kijkt hier anders tegenaan. Er heeft echter zorgvuldige afweging plaatsgevonden met experts binnen en buiten de organisatie en het standpunt van de provincie is dat een situatie waarbij autoverkeer groen licht krijgt en direct daarna voorrang moet verlenen geen veilige oplossing is. Bij een vergelijkbare situatie in Haarlemmermeer zijn met succes tweekleurige lichten (rood en geel) toegepast. (foto: Friso Huizinga)