Geen Havenfestival in 2016, wel in 2017

Na het succes in augustus 2015 van het Havenfestival en PreSail IJmond heeft het algemeen bestuur van de Stichting Havenfestival IJmuiden na een grondige evaluatie besloten om in 2016 geen Havenfestival te laten plaatsvinden. 

Uiteraard betekent dit niet het einde van het festival. Het bestuur gaat 2016 gebruiken om een nieuwe organisatie op te zetten.

Ook wordt die tijd benut om naar oplossingen te zoeken voor de noodzakelijke structurele financiering van de vaste operationele kosten en een transparante en werkbare procedure voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen.

De voorwaarden die tegenwoordig gesteld worden aan het verlenen van de noodzakelijke vergunningen voor een evenement als het Havenfestival bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen nadrukkelijk om een andere aanpak.

In het weekend van 25 t/m 27 augustus 2017 vindt een hernieuwde kennismaking plaats met het Havenfestival. Voor de realisering ervan rekent het bestuur uiteraard ook weer op de steun van sponsors, vrijwilligers en organisaties die het Havenfestival gedurende alle voorgaande jaren een warm hart hebben toegedragen. (foto: PreSail IJmond)