Geen grote misstanden bij controle havengebied

Tijdens een integrale controle in het havengebied van IJmuiden zijn alleen kleine overtredingen geconstateerd. De politie, Koninklijke Marechaussee, belastingdienst en douane controleerden donderdagmiddag ongeveer honderd voertuigen.

Burgemeester Dales is blij met het initiatief van het zogenoemde Haventeam. ,,Eerder werden er drie jaar lang controles verricht met als doel de haven veilig en schoon te maken en nu blijkt dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. We blijven als gemeente alert en de samenwerking tussen overheidspartners en ondernemers gaat onverminderd door. Integrale controles en duidelijk zichtbare aanwezigheid van alle instanties zijn daar onderdeel van.”

De havens van de gemeente Velsen vormen een dynamisch gebied, gelegen aan de monding van het Noordzeekanaal. Het havengebied is veruit het belangrijkste centrum van economische activiteit binnen de gemeente Velsen en verdient het dan ook om als zodanig te worden gekoesterd. Situaties die strijdig zijn met bestaande wet- en regelgeving worden door het gezamenlijk optreden van de ketenpartners actief bestreden. (foto: Gemeente Velsen)