Geef 'afdankertjes' een tweede kans

Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden verzorgt dagelijks 150 kansloze katten. Deels verwilderde zwerfkatten die vrij buiten leven, in de haven van IJmuiden.
De katten worden gecastreerd en in een veilig schuilhok wordt iedere dag door een vrijwilliger een maaltijd neergezet. Want op de kade vangen de zwerfkatten tegenwoordig alleen nog bot. Zonder hulp zouden zij niet overleven. Het andere deel van de katten die op steun van de organisatie kan rekenen woont in de opvang in Velsen-Noord. Gewonde en zieke zwervers, maar ook oudjes die hun pensioen krijgen. Zodat zij niet op straat hoeven te sterven.
Maar Marya Dekker, coördinator van de zwerfkattenstichting ziet ook een andere tendens: ,,We krijgen steeds vaker met het onoverkomelijk gevolg van onze wegwerpmaatschappij te maken; de afdankertjes. Men doet beschadigde spullen eerder weg terwijl voorheen werd geprobeerd het kapotte te repareren. Helaas gaat het met dieren net zo. Als een kat niet meer voldoet aan het perfecte plaatje, moet het plaatsmaken voor een beter exemplaar. En omdat het om dieren met een ‘defect’ gaat, zijn ze meestal niet meer plaatsbaar. Dus naast de zorg voor onze verwilderde schuwe zwervertjes, zitten in onze opvang steeds vaker vreselijk lieve katten die simpelweg zijn afgedankt.”
,,Niemand wil deze katten hebben, omdat ze onzindelijk zijn, of een ander gedragsprobleem hebben, zoals plotseling uithalen of bijten. Meestal zijn die problemen niet medisch van aard maar ligt de oorzaak notabene bij het vorige baasje zelf! Verveling, spanningen thuis, stress door verhuizing of een nieuw gezinslid… Deze kansloze lieverdjes verlangen slechts iets meer inzicht en tijd, maar wie heeft dat tegenwoordig nog? Daarom blijven dit soort katten soms noodgedwongen jaren bij ons. Voor hen houden we een 50% actie. Om ze meer ruimte, genoeg vermaak en speciale zorgmiddelen als incontinentie-materiaal te kunnen bieden.”
Daarnaast worden de zwerfkatten in de haven gestaag ouder en hebben ze steeds meer zorg nodig. ,,Met name de gebitten vragen om medische aandacht. We treffen soms zwervers aan met zo’n slecht gebit dat ze niet in staat zijn om nog te eten. Natuurlijk helpen wij deze stakkers, maar de kosten zijn enorm, ongeveer 250 euro per kat. Er staan er nu al 4 op de wachtlijst!” De kattenstichting is geheel afhankelijk van donaties en draagt het keurmerk Goed Besteed. Om alle katten de zorg te geven die nodig is, zijn extra inkomsten noodzakelijk. Tussen 16 mei en 6 juni wordt daarom iedere gift die bij de stichting binnenkomt, door een sponsor met de helft verhoogd. Zo wordt bijvoorbeeld uw 50 euro ineens 75 euro voor de zwervertjes!”
Geeft u deze oude zwervers en kansloze afdankertjes ook iets extra’s? Giro NL85INGB0004761772 t.n.v. St. Zwerfkatten IJmuiden. Zie ook kattenbabbels.blogspot.com.