Fundraisediner Rotary Club Santpoort

Rotary Club Santpoort heeft vorige week maandag een Fundraisediner met veiling gehouden om geld in te zamelen voor de Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG) Midden- en Zuid Kennemerland. De veiling, met kavels beschikbaar gesteld door de Rotarians en STG, leverde 3500 euro op. De opbrengst per couvert en uit de wijnverkoop is nog niet definitief vastgesteld, maar alles bij elkaar is een mooi bedrag bijeengebracht voor het goede doel.

Op deze mooie zomeravond zaten de Rotarians met hun gasten, ruim 100 personen, aan lange tafels op het prachtige terras midden in de duinen van restaurant De Uitkijk in Bloemendaal. De Uitkijk sponsorde deze avond en had speciaal voor dit evenement het restaurant beschikbaar gesteld. De leden van RC Santpoort deden zelf de bediening en de wijnverkoop en STG verzorgde de hapjes bij het welkomstdrankje. Een zeer geslaagde avond met als toetje de zingende ijscoman Luciano Gelati.

Het bijeen gezamelde geld wordt besteed aan een cursus ‘netwerken’ voor drie coördinatoren en een kennisoverdrachtmiddag voor de circa 100 vrijwilligers van de stichting.

STG levert vrijwillige thuiszorg en diensten zodat kinderen en volwassenen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan activiteiten in de eigen omgeving. Ook de ondersteuning van de mantelzorgers maakt deel uit van de dienstverlening van STG.  STG is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.