Financiële injectie voor leefbaarheid en luchtkwaliteit

Omgevingsdienst IJmond heeft een symbolische cheque ter waarde van 379.835 euro ontvangen van de Provincie Noord Holland. Het gaat om een subsidiebedrag voor het project Duurzame Zeehavens IJmond. Dit project, dat onderdeel uitmaakt van de Visie Luchtkwaliteit, wordt uitgevoerd onder de vlag van IJmond Bereikbaar.

De economische activiteiten in de regio, met industrie, haven en logistiek als belangrijkste pijlers, zorgen voor veel goederen- en personenvervoer. Dat heeft uiteraard effect op de leefbaarheid in de regio. Een breed scala aan maatregelen op de thema’s personenvervoer en goederenvervoer en infrastructurele aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot die door al deze vervoersstromen veroorzaakt wordt, verminderd.

De IJmondgemeenten Beverwijk en Velsen zetten zich met eigen plannen in voor het bereikbaar en leefbaar houden van hun woon-, werk- en recreatiegebieden. Maar verkeer houdt – net als geluidshinder en luchtverontreiniging – niet op bij de gemeentegrens.

,,Gezamenlijke problemen lossen we in de IJmond dan ook gezamenlijk op’’, zegt Tim de Rudder, wethouder van Beverwijhk en voorzitter van de Omgevingsdienst IJmond. ,,Er is gezocht naar pragmatische, slimme oplossingen, die zowel voor een efficiëntieslag zorgen als ook bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van shuttle-busjes en deelfietsen in de havens van de IJmond.’’

Samenwerking met het bedrijfsleven is van het grootste belang. Zo wordt samen met bedrijven bekeken hoe middels een deelsysteem fietsen, e-bikes en e-scooters voor het vervoer van personen en pakketten ingezet kunnen worden.

Ook liggen er kansen voor de distributie van kleingoederen en pakketten over het water. Het idee is om vanuit een vervoersknooppunt, een zogenaamde HUB, een overslagpunt over het water te creëren. Samen met het bedrijfsleven wordt gekeken naar een betere inzet van HUB’s en containerterminals, zoals onder meer in De Pijp, Haven IJmuiden en Velsen-Noord.

Het project Duurzame Zeehavens biedt een mooie kans om op een innovatieve manier naar vervoersknooppunten te kijken en deze op duurzame wijze te ontwikkelen. ‘We willen onderzoeken in welke mate afvalstromen gebundeld kunnen worden en op bepaalde daarvoor geschikte HUB’s gescheiden kunnen worden’, licht De Rudder toe. Ook wordt onderzocht welke goederen op centrale plaatsen (tijdelijk opgeslagen en daarna afgeleverd) kunnen worden.