Extra camera moet toezicht op strand iets verbeteren

IJmuiden – Voorlopig moet een extra digitale camera de toezicht op het strand van IJmuiden wat verbeteren. De gemeente Velsen heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad in reactie op vragen van raadslid Leo Kwant (LGV). Voor de lange termijn staat de verplaatsing van de uitkijktoren naar een nieuwe locatie in de planontwikkeling voor IJmuiden aan Zee.

Kwant stelde onlangs vragen over de veiligheid van de badgasten, nadat duidelijk werd dat de vrijwilligers van de Reddingsbrigade niet meer goed in staat zijn om vanuit de reddingspost het hele strand te kunnen overzien. Dat komt door natuurlijke aanwas van een duin vlakbij het gebouw van de Reddingsbrigade. Aanvankelijk kon dit nog opgelost worden door een camera op het dak van de reddingspost te zetten. Maar ook daarop valt inmiddels niets meer te zien, omdat het duin steeds hoger is geworden. Het raadslid stelde dat hierdoor de veiligheid van de badgasten niet meer kan worden gegarandeerd.

Die verantwoordelijkheid ligt volgens het college in eerste instantie bij de bezoekers zelf: ,,Garanties over de veiligheid van strandbezoekers zijn niet te geven.’’ Dat neemt niet weg dat het college het probleem onderkent en passende maatregelen treft. Een eerste aanzet daartoe is al gegeven, want op verzoek van de Reddingsbrigade zijn tijdelijke vlaggenmasten op het strand geplaatst. Het is de bedoeling om deze tijdelijke masten uiteindelijk om te zetten naar een meer toekomstbestendige oplossing.

Preventieve acties

Ook mikt de gemeente vooral op preventieve acties. Via sociale media en via de informatiepagina’s in deze krant worden badgasten geïnformeerd over de gevaren van zwemmen in zee. Op stranddagen zijn deze zomer ook tekstkarren bij de strandopgangen van IJmuiden aan Zee, IJmuiderslag en Velsen-Noord geplaatst. Voor de middellange termijn is het de bedoeling om de duinen af te toppen. Daarvoor werd in september 2014 al een vergunning verleend, maar die is kort daarna door de provincie weer ingetrokken, omdat een flora en fauna vergunning nodig bleek te zijn.

Destijds werd duidelijk dat het zogenaamde beschermde ‘grijze duinen’ betroffen. Daardoor moesten de gestarte werkzaamheden beëindigd worden. De gemeente gaat met de provincie in gesprek om duidelijk te krijgen of het zinvol is opnieuw een flora- en faunaonderzoek te doen en een vergunningsaanvraag in te dienen. Het college pakt dit met hoge urgentie op. Daarnaast wordt gewerkt aan het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de Reddingsbrigade. Hiermee wil de gemeente de onderlinge relatie tussen beide partijen bekrachtigen. (Foto: IJRB)