Energieadviseurs helpen bij het maken van duurzame keuzes

IJmuiden – Hoeveel zonnepanelen heb je nodig om je huishouden van voldoende elektriciteit te kunnen voorzien? Welke alternatieven zijn er voor koken op gas? Wat zijn de meest doeltreffende vormen van woningisolatie? Hoe krijg je de energierekening verder omlaag? Het zijn duurzaamheidsvragen waar veel mensen mee worstelen. De adviseurs van het Duurzaam Bouwloket zijn er om dergelijke vragen te beantwoorden. Ze doen dat in bijna 140 gemeenten door het hele land heen. Vorige week stond de Energiebus op de weekmarkt in IJmuiden.

Door Raimond Bos

Het is nog vroeg in de ochtend als wethouder Floor Bal de Energiebus van het Duurzaam Bouwloket bezoekt. Veel bezoekers laten zich dan nog niet zien op het marktterrein en wie er komt, doet snel even wat noodzakelijke boodschappen en snelt vervolgens weer weg. Alle tijd dus om even een praatje aan te knopen met Erik Bibo en Raïsa de Haas. Ze behoren tot het team van negen energieadviseurs bij het Duurzaam Bouwloket die stad en land afrijden om de inwoners van de deelnemende gemeenten bij te staan in het maken van keuzes op het gebied van duurzaamheid. Hun advies is gratis, omdat het Duurzaam Bouwloket door de gemeenten wordt betaald. Alles is erop gericht om het milieu zo veel mogelijk te ontzien en de Energiebus hangt dan ook vol met noviteiten op het gebied van duurzame opwekking en gebruik van energie.

De eerste stap

Een gesprek aanknopen met de energieadviseurs blijkt voor veel mensen de eerste stap te zijn die ze zetten in het traject naar verduurzaming. ,,Veel mensen zijn vooral benieuwd naar wat ze zelf kunnen doen. Ze willen graag verduurzamen, maar ze weten niet zo goed hoe ze dat moeten aanpakken. Ze komen naar ons omdat ze zoeken naar een begin’’, vertellen Erik en Raïsa. Zo’n gesprek begint meestal met de vraag naar het type woning. ,,We vragen naar het bouwjaar van de woning en we willen weten of men zelf al ideeën heeft over verduurzaming. Dan ontwikkelt zich vanzelf een gesprek. Ook vragen we bijvoorbeeld naar wel type glas zich in de woning bevindt.’’ Vanaf 1995 werd in nieuwbouwwoningen op grote schaal dubbelglas toegepast, maar tegenwoordig is HR+++ de nieuwe norm, dat is een venster met een driedubbele laag glas.

Zonne-energie

Wie over wil stappen op zonne-energie, zal zich allereerst moeten afvragen of de opgewekte energie puur bedoeld is om elektrische apparaten mee te voorzien van stroom, of dat er ook een verwarmingssysteem op aangesloten moet worden. Voor die laatste optie zijn speciale zonnepanelen in de handel met waterleidingen erachter, waar water direct wordt verwarmd. Van zowel deze als de reguliere zonnepanelen zijn in de Energiebus voorbeelden te bekijken. Hoeveel je er thuis nodig hebt, is sterk afhankelijk van de hoeveelheden warm water en elektriciteit die je gebruikt. Een eenduidig antwoord valt dus op deze vraag niet te geven.

Onafhankelijk

De dienstverlening van het Duurzaam Bouwloket beperkt zich hier overigens tot het adviseren en waar nodig begeleiden bij de mensen bij het maken van keuzes. Voor het aanschaffen van de benodigde apparatuur dient men zich te vervoegen bij een gespecialiseerd bedrijf. Een bewuste keuze, want zo kunnen de energieadviseurs onafhankelijk blijven werken. ,,Op de website van het Duurzaam Bouwloket hebben we een bedrijvenpagina gemaakt, waarop mensen een bedrijf in hun eigen regio kunnen selecteren. Die bedrijven zijn allemaal gecertificeerd. Bovendien bieden wij ook nazorg, voor het geval zich problemen zouden voordoen. We kunnen dan bemiddelen tussen zo’n bedrijf en de klant.’’

Monitoren

Mensen kunnen met hun vragen ook bellen naar het Duurzaam Bouwloket. ,,Op een drukke dag krijgen we soms wel zestig telefoontjes met adviesvragen. Verschillen tussen de regio’s zien we niet echt, wel zien we een toename als er bijvoorbeeld net een mailing is verstuurd of als ergens een subsidietraject loopt. Al die telefoontjes worden door ons geregistreerd. Als mensen dan later nog eens terugbellen, kunnen we ervoor zorgen dat ze dezelfde adviseur te spreken krijgen.’’ Door die registratie valt ook enigszins te monitoren in hoeverre de adviezen van het Duurzaam Bouwloket ook opgevolgd worden. In de praktijk blijkt dat mensen vaak na een tijdje opnieuw contact opnemen, omdat ze gaandeweg nog wat aanvullend advies nodig hebben. ,,Het is niet zo dat we eenmalig advies geven en dat de mensen het daarna maar zelf moeten uitzoeken. We blijven ze adviseren en dat kost ze elke keer niets!’’