Eindelijk goed nieuws: positieve begrotingscijfers en lastenverlichting

Velsen – De gemeentelijke begroting voor de komende vier jaren ziet er een stuk positiever uit dan een jaar geleden. De gemeente verwacht meer geld vanuit de rijksoverheid te zullen ontvangen en ziet daardoor ruimte voor nieuwe investeringen. Ook de woonlasten voor de burgers zullen volgend jaar dalen. Dat laatste komt vooral doordat de afvalstoffenheffing en rioolrechten lager uitvallen. Het is voor het eerst in deze bestuursperiode dat wethouder Jeroen Verwoort (financiën) gematigd positief is over de cijfers. Net op tijd, want die bestuursperiode eindigt komend voorjaar.

Door Raimond Bos

Het kan verkeren in gemeenteland. Vorig jaar bracht Verwoort de pijnlijke boodschap aan de gemeenteraad over dat er voor 6,5 miljoen euro moest worden bezuinigd. Nu kan hij melden dat de begroting in balans is en er zelfs in de komende vier jaren een plus van 3 miljoen euro te verwachten valt. De voornaamste reden voor dit zwabberende financiële plaatje schuilt in de onzekerheid die gemeenten voortdurend hebben over de hoogte van de rijksbijdragen. Door de wethouders van financiën in veel gemeenten werd hierover meerdere malen geklaagd. ,,Het lijkt erop dat de druk. Die we op het rijk hebben uitgeoefend, eindelijk geland is’’, aldus Verwoort. Met name de kosten voor de jeugdzorg liepen in de afgelopen jaren fors op, inmiddels is er zicht op aanvullende vergoedingen hiervoor. Ook de zogenoemde opschalingskorting wordt mogelijk opgeschort. Die korting was van toepassing op alle gemeenten die minder dan 100.000 inwoners hebben. Het rijk beoogde hiermee gemeentelijk fusies af te dwingen, maar dat pakte anders uit. Gemeenten als Zeist, Doetinchem en dus ook Velsen kregen hiermee te maken. Als deze opschalingskorting definitief wordt opgeschort, krijgt Velsen in de toekomst meer geld.

Behoedzaam beleid

Omdat de hogere rijksbijdrage nog niet definitief is, koos het college ervoor om de verwachte extra bedragen voor respectievelijk 75% en 50% op te nemen in de begroting. Het is dus goed denkbaar dat er volgend jaar nog wat meer financiële ruimte is dan waarvan men nu uitgaat. ,,Het leven als penningmeester is opeens een stuk leuker’’, reageert Verwoort op de cijfers. Hij somt een aantal beleidsplannen op waarvoor het extra geld kan worden ingezet: ,,We willen door met citymarketing, daar stellen we 150.000 euro voor beschikbaar. Ook dragen we bij aan het initiatief om walstroom te realiseren in de haven van IJmuiden. We stellen middelen binnen voor het uitvoeren van het lokale klimaatakkoord en we starten pilots om kinderarmoede te voorkomen.’’ Ook voor de ontwikkeling van het plan ‘Pont tot Park’, het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de Kanaaldijk en het aannemen van extra jeugd-boa’s kan het college nu geld vrijmaken. Om de Stadsschouwburg Velsen financieel gezond te houden, wordt ook geld gereserveerd.

Compliment aan de inwoners

Wie in Velsen woont, gaat volgend jaar minder betalen aan afvalstoffenheffing en rioolrechten. Deze gemeentelijke heffingen dalen respectievelijk met 1 en 5 euro. De daling van het tarief voor de afvalverwerking hebben de inwoners voor een deel aan zichzelf te danken. ,,Men heeft het afval beter gescheiden en daardoor is het tarief lager geworden. Dat is dus een compliment aan de inwoners van Velsen.’’ De nieuwe begrotingscijfers laten voor het komende jaar een positief resultaat zien, in 2023 een klein negatief saldo en voor de twee daarop volgende jaren weer een plus. Op 4 november vindt de gemeenteraadsvergadering plaats waarin de begrotingsbehandeling gepland staat. (Foto: Bos Media Services)