Eerste Werktop IJmond geslaagd event

Woensdag 22 april vond de eerste Werktop IJmond plaats bij Tata Steel in Velsen-Noord. Ruim 70 ondernemers lieten zich informeren over de Participatiewet en hoe het invullen van een Garantiebaan in z’n werk gaat. De Werktop is een initiatief van de vier wethouders Werk en Inkomen van de IJmondgemeenten in samenwerking met IJmond Werkt! en het WerkgeversServicepunt IJmond. 

De avond werd voorgezeten door René Paas, voorzitter van Divosa. Arjen Verkaik, wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Velsen, lichtte kort het doel van de Werktop toe. “De Garantiebaan is geen last maar een lust. We willen graag onduidelijkheden bij de werkgever wegnemen en de weg naar een garantiebaan vrijmaken.” Vervolgens werd een korte film getoond waarin de werkgeversdienstverlening van IJmond Werkt! werd uitgelegd.

Daarna was het woord aan Steef Hammerstein, commercieel manager van S.C. Telstar. Bij deze club zijn al de nodige garantiebanen ingevuld en in een realistisch betoog schotelde Hammerstein het publiek de meerwaarde voor van mensen met een arbeidsbeperking. Om zijn verhaal kracht bij te zetten werd Steef vergezeld door Dennis Bliek (26), die door een spierziekte afhankelijk is van een rolstoel en voor S.C. Telstar als communicatiemedewerker van onschatbare waarde. ,,Denk in kansen in plaats van bedreigingen. Denk in personen in plaats van aantallen. Denk in willen in plaats van moeten. Vaak heeft men het over cijfers, aantallen. Ik ben er daar dus 1 van en Telstar ook. En daar ben ik trots op”, aldus Dennis Bliek. 

Aansluitend volgde een zaaldiscussie waarin werkgevers konden aangeven waar ze zoal tegenaan lopen en wat ze denken nodig te hebben. Zoals dhr. Van den Broek van Smits Bouwbedrijf, die aangaf dat de branche onder zware druk staat maar dat wel verwacht wordt dat er garantiebanen worden ingevuld. Er werd ook hardop nagedacht over de praktische invulling, wellicht het samenvoegen van meerdere werkzaamheden die binnen het bedrijf sowieso gedaan moeten worden. De bereidheid in de zaal om met kritische blik te kijken waar in het eigen bedrijf wellicht plek is voor een garantiebaan bleek groot.

De zaaldiscussie werd afgesloten door de heer De Haas van VanderEng BV: ,,De argumenten die ik hoor zijn rationeel van aard. Ik heb een zoon met reuma, als je dat te horen krijgt, dan ben je boos en voel je onmacht. Maar ook een sterk verantwoordelijkheidsgevoel als ondernemer om een goede plek voor hem te zoeken of te creëren. Als ouder ga je door het vuur, maar als het verder van je af staat dan is het opeens lastig.”

En dat bleek een omslagpunt voor de rest van de avond. Ondernemen vanuit je hart is misschien wel de sleutel tot het succes van de Participatiewet en de Garantiebanen. Alleen met de goede wil van ondernemers kan deze wet slagen en na de eerste Werktop IJmond lijkt het in deze regio met die wil meer dan goed te zitten.

In de aansluitende groepssessies kregen ondernemers de kans om vragen te stellen aan de werkgeversadviseurs van IJmond Werkt!. Daar kwamen vragen langs over wie er wel en niet tot de doelgroep van de garantiebanen hoort, maar ook de vraag of het wel mogelijk is om mensen uit de doelgroep te plaatsen bij bedrijven waar hoge veiligheidseisen gelden. En wederom het dilemma van bedrijven uit branches waar de crisis nog niet voorbij is: aan de ene kant moet ik mensen ontslaan om aan de andere kant mensen aan te nemen, dat kan toch niet?

Zie ook www.ijmondwerkt.com.