Eerste IJmondpredicaat voor theaterproductie ‘Schemering’

Beverwijk, Heemskerk en Velsen werken samen op het gebied van kunst en cultuur. Zo is een gezamenlijke cultuurvisie in de maak.

Een andere uiting van de samenwerking is het IJmondpredicaat voor cultuur. De theatervoorstelling ‘Schemering’, die 22 september 2017 in première gaat, is de eerste cultuuruiting die dit predicaat ontvangt.

Om voor het cultuurpredicaat in aanmerking te komen moet het evenement een regionaal karakter hebben, tot stand komen met actieve participatie uit de IJmond en ook innovatief zijn. De voorstelling ‘Schemering’ voldoet aan deze criteria.

De drie wethouders van cultuur zien veel voordelen in de samenwerking op cultuurgebied en er is al veel zichtbaar. Kunstcommissies zoeken elkaar op, er zijn en worden initiatieven ontwikkeld door enthousiaste inwoners en verenigingen die over gemeentegrenzen heen reiken (zoals een theatermanifestatie, een festival, een kunstzinnige of cultuurhistorische wandeling), grote gesubsidieerde instellingen zoals de bibliotheken en de kunstencentra in de drie gemeenten zoeken elkaar de laatste jaren meer op.

De IJmondgemeenten willen deze vormen van samenwerking faciliteren en stimuleren omdat dit bijdraagt aan een goed cultureel klimaat voor de regio in de toekomst.