Earth Hour bij Tata Steel

Op zaterdag 19 maart dimt Tata Steel in IJmuiden de verlichting op het bedrijfsterrein.

Dat gebeurt in het kader van Earth Hour, de wereldwijde actie om door bewust een uur lang verlichting uit te schakelen de aandacht te vestigen op het belang van energiebesparing.

Van 20.30 uur tot 21.30 uur schakelt het staalbedrijf zo veel mogelijk verlichting uit. Dat gebeurt vanzelfsprekend alleen waar dat veilig kan.

,,Het reduceren van het energieverbruik en van de nachtelijke verlichting zijn speerpunten van ons milieubeleid”, aldus Hans van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel bij Tata Steel in IJmuiden.

,,Een belangrijke nieuwe stap is dat we de buitenverlichting van Hoogoven 7 onlangs schakelbaar hebben gemaakt. Eerder hadden we dat al bij Hoogoven 6 gedaan. Dit betekent dat de hoogovens alleen nog worden verlicht als dat voor werkzaamheden noodzakelijk is.”

,,Er lopen ook initiatieven om conventionele verlichting te vervangen door LED-verlichting”, vervolgt Van den Berg. ,,Door het reduceren van de lichtuitstoot op onze 750 hectare grote site besparen we energie én leveren we een bijdrage aan het creëren van een natuurlijkere situatie voor wat betreft de nachtelijke duisternis in de IJmond.” (foto: Tata Steel)