Drukte bij ‘maritiem’ ondernemersontbijt

Zo’n vijftig ondernemers en betrokkenen uit het onderwijs waren vorige week woensdag vroeg uit de veren om aan te schuiven bij het ondernemersontbijt in het Maritiem College Velsen. Zo langzamerhand kan wel van een traditie worden gesproken, want het was dit jaar voor de vierde keer dat deze samenkomst werd georganiseerd.

In haar welkomstwoord ging Nelie Groen, directeur van zowel het Maritiem College IJmuiden als van het Technisch College Velsen nader in op het thema van deze ochtend: De Verbinding’ ,,Die verbinding geldt ook steeds sterker voor onze beide technische opleidingen. Want ook aan boord van een schip moeten technische handelingen worden verricht zoals lassen, timmeren en elektrisch onderhoud.  Daarom hebben we, voor beide scholen, nieuwe logo’s laten ontwerpen die deze verbinding accentueren. En omdat onze leerlingen voor de maritieme opleiding uit het hele land komen hebben we de naam van deze opleiding gewijzigd in Maritiem College IJmuiden (was Velsen). Dit vanwege het feit dat iemand uit Maastricht wel weet waar IJmuiden ligt, maar dat geldt in veel mindere mate voor Velsen.’’

Toine Klok, manager van Perspectief Leerwerkbedrijven, benadrukte in zijn toespraak nog eens het belang van een goede verbinding tussen onderwijs en werk. ,,Leerwerkbedrijven bieden jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die in het reguliere onderwijs niet mee kunnen komen, een laatste kans op onderwijs en werk”, lichtte hij toe. ,,Een mooi voorbeeld van ‘verbinding’ is de bouw van een nieuw opleidingsschip die momenteel plaatsvindt bij scheepswerf De Chinook in IJmuiden. Onder leiding van ervaren vakmensen wordt hier door een groep jongeren hard gewerkt aan de bouw van De Union, een schip van 14 x 4 meter dat als opleidingsschip bedoeld is voor het Maritiem College. Een mooi voorbeeld van ‘verbinding’, want dit vindt allemaal plaats in nauwe samenwerking met scholen en bedrijven in de IJmond regio.’’

Wethouder Arjen Verkaik tenslotte, benadrukte het belang van ‘verbinden’ vanuit het belang van de ligging van de haven van IJmuiden. ,,Hierbij speelt de offshore, onder meer  gezien de geplande bouw van diverse windmolenparken in de Noordzee, een grote rol. Als haven ligt IJmuiden voor aan- en afvoer van materialen en assemblage heel centraal. Wij zien voor IJmuiden dan ook een grote toekomst weg gelegd als centrale haven waarbij een goede verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven cruciaal is.’’ (foto: Joop Waijenberg)