Drie Velsense clubs krijgen bijdrage uit Schipholfonds

Het Schipholfonds heeft 43 donaties met een totale waarde van 80.937,72 euro uitgereikt. Drie Velsense clubs krijgen een bijdrage: Honkbal- en Softbalvereniging Rooswijk (1.180 euro), FC Velsenoord (1.250 euro) en Roeivereniging De Stern (4.090 euro).

De donaties gaan naar 37 sportverenigingen met winnaars uit de jeugdronde en zes organisaties die een algemene donatie aanvroegen. De jeugdronde staat los van de normale aanvraagrondes en zorgt ervoor dat verenigingen kans maken op een extra donatie. Jeugdleden tussen 6 en 16 jaar kunnen een aanvraag doen voor een maximumbedrag van 5.000 euro.

Het Schipholfonds is bijna dertig jaar geleden op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol opgericht met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven. Sinds 2012 geeft het Schipholfonds uitsluitend donaties aan organisaties die actief zijn op het gebied van sportief bewegen.

Het bestuur van het fonds kent viermaal per jaar donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het gebied van sportief bewegen. Zie ook www.schipholfonds.nl.