Derde Nationale Fiets Telweek

Van 18 tot en met 24 september vindt voor de derde keer de Nationale Fiets Telweek plaats. Dit grote nationale fietsonderzoek is een initiatief van onder meer de Fietsersbond en het ministerie van I&M. Het onderzoek geeft inzicht in het fietsgedrag in Nederland.

Iedereen wordt opgeroepen om de Fietstelweek-app te downloaden in de apple store of google play store. Vanaf maandag 18 september doet de app dan automatisch zijn werk.

De vernieuwde Fiets Telweek app is uitgebreid. Niet alleen de harde data zoals snelheden, routes, vertragingen en ‘omrij-factoren’ worden in kaart gebracht; tijdens de editie van 2017 komt ook de beleving van het fietsen aan bod. Op drukke fietspaden is het minder fijn fietsen, maar waar ligt precies de grens?

De vraag wanneer het (te) druk wordt op het fietspad hangt namelijk niet alleen af van het aantal fietsers op een bepaald moment en de breedte van het fietspad. Het gaat er ook om wanneer de fietser zelf het te druk vindt. En dat punt wordt ook bepaald door het gedrag van andere fietsers en door de omgeving. Bijvoorbeeld door fietsers die met zijn drieën naast elkaar rijden, die slingeren of die snel of juist langzaam rijden.

De resultaten van de Fiets Telweek geven inzicht in fietsgedrag. Bijvoorbeeld over wat de meest bereden fietsroutes zijn binnen de gemeente, informatie over gereden routes. Hoe fietsen mensen vanuit de woonwijk richting centrum of naar school. Wat zijn de belangrijkste knelpunten binnen de gemeente en wat is het effect van maatregelen, zoals het bijstellen van verkeerslichten. Deze informatie is belangrijk voor gemeenten en provincies die fietsvoorzieningen aanleggen en verbeteren of voor het vaststellen van een zo’n goed mogelijk strooibeleid.

IJmond Bereikbaar en de IJmond gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen verlenen dan graag hun medewerking aan de Fiets Telweek en volgen de ontwikkelingen op de voet. De resultaten van de Fiets Telweek 2017 worden half november bekend gemaakt.