De Beekvliet genomineerd voor ‘Beste techniekinitiatief’

Leerlingen van De Beekvliet hebben een oorkonde ontvangen omdat zij waren genomineerd voor de TechniekTrofee 2015. De basisschool heeft voor de zomervakantie meegedaan aan een wedstrijd om de beste techniekschool van Nederland te worden. De Beekvliet is niet de winnaar, maar wel genomineerd. In totaal deden 51 basisscholen in Nederland mee.

De TechniekTrofee is een initiatief van het ir. W. Maas Geesteranus Fonds en TechniekTalent.nu om basisscholen te stimuleren Wetenschap en Techniek op te nemen in het lesaanbod. Jan Daams, voorzitter van het Maas Geesteranus Fonds overhandigden de oorkonde, samen met het juryrapport. Daarin stond te lezen dat De Beekvliet zich onderscheidt in innovatief techniekonderwijs door de samenwerking aan te gaan met Jet-Net junior en het bedrijfsleven.

Op de TataSteel Academy krijgen leerlingen theorie- en praktijklessen. De Beekvliet is er goed in geslaagd ouders te betrekken en leerlingen op een uitdagende en vooral praktische wijze met techniek in aanraking te laten komen. De samenwerking met alle partijen heeft geleid tot een breed en professioneel aanbod van wetenschap en techniek.

De jury is onder de indruk van de uitgebreide programma’s, het enthousiasme en het commitment van de betrokkenen. Door middel van Challanges, wedstrijden en techniekcarrousels komen kinderen op een uitdagende manier in contact met wetenschap en techniek en kunnen ze zelf aan de slag. Er ligt een mooie ambitie om een lokaal in school in te richten om techniek nog meer zichtbaar en bereikbaar te maken.

De jury heeft basisschool De Beekvliet genomineerd voor de TechniekTrofee 2015. De aangeboden programma’s worden verbonden met natuurkunde en wiskunde en met de praktijk, zodat kinderen gestimuleerd worden voor techniek te kiezen en zo het tekort aan technici in bedrijfsleven tegen te gaan.

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren, in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Met maar één doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek. Door goed techniekonderwijs doen kinderen spelenderwijs vaardigheden op waar deze tijd van razendsnelle technologische voortgang om vraagt. Techniek daagt ze uit om op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken voor vragen die ze interessant vinden. Met de juiste begeleiding ontdekken kinderen zo hun talenten, die zij in de toekomstige samenleving kunnen inzetten.

De jury van de TechniekTrofee 2015 bestaat uit de bestuursleden van het ir. W. Maas Geesteranusfonds Jan Daams, Hanneke Maas Geesteranus, Elja Vels-Heijting, Pieter Maas Geesteranus, André Braakman en programmamanager Basisonderwijs van TechniekTalent.nu, Saskia Risseeuw.