Collegeprogramma 2018-2022 gepresenteerd

Het college van burgemeester en wethouders heeft het collegeprogramma voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. In een fraai vormgegeven vijftig pagina’s tellend boekwerkje wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat het college in de komende vier jaar wil bereiken en op welke manier dat moet gebeuren.

Het eerste exemplaar van dit boekje werd dinsdagmiddag overhandigd aan Frits Raadsheer, directeur van Kennemerland Pers, de uitgeverij van deze krant.

Het document heeft de titel ‘Velsen komt naar je toe!’ gekregen. Het nieuwe college sprak in de afgelopen maanden met inwoners, organisaties, ondernemers, verenigingen, scholen, buurgemeenten en bezoekers van Velsen.

De wethouders hoorden wat Velsenaren belangrijk vinden en toetsten dat aan de eigen ideeën. De resultaten hiervan staan in het nieuwe collegeprogramma.

Weliswaar wilde het college in het voorjaar snel aan de slag gaan, maar tegelijk wilde men ook de tijd nemen om een heldere koers voor de toekomst uit te zetten. Daarom werd ervoor gekozen om in eerste instantie aan het werk te gaan op basis van een voorlopig collegeprogramma.

Ondertussen werd gewerkt aan een raadsakkoord dat samen met de inbreng van veel inwoners en organisaties is gebruikt voor het collegeprogramma voor de periode 2018-2022, het plan voor de lange termijn dus. Dat programma is nu klaar en bevat vijf belangrijke thema’s.

Het vergroten van de kwaliteit van de publieke dienstverlening en het vernieuwen van de werkwijze die de gemeente hanteert staan centraal, evenals het verduurzamen van de gemeente Velsen en het versterken ondernemersklimaat, de leefomgeving en de leefbaarheid. Tenslotte wil het college er ook voor zorgen dat iedere inwoner kan meedoen aan de samenleving.

In de komende tijd zal het college in gesprek gaan met de gemeenteraad over de plannen in het collegeprogramma. (foto: Mark Sassen Fotografie)