College: ‘Velsertunnel veilig voor weggebruikers’

De Velsertunnel is veilig en voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dat heeft het Velsense college van B en W woensdagmiddag laten weten aan de gemeenteraad.

‘Het interne inspectierapport uit 2011, waarop de berichten zijn gebaseerd, is niet bekend bij het college en de Veiligheidsregio Kennemerland’, schrijven burgemeester en wethouders. ‘Rijkswaterstaat heeft, als beheerder van de Velsertunnel, een intern inspectierapport laten opstellen, voortvloeiend uit haar taak als tunnelbeheerder. Eens in de vier jaar vindt een dergelijke reguliere inspectie plaats. Op basis van het rapport heeft Rijkswaterstaat destijds de nodige maatregelen getroffen.’

‘Zoals bekend is de Velsertunnel bijna zestig jaar oud en zijn installaties aan vervanging toe. Daarom worden in 2016 maatregelen genomen waarmee de tunnel de komende decennia optimaal kan functioneren. Zo wordt het vluchtconcept gemoderniseerd en worden de ventilatiesystemen aangepast. Ook de doorrijhoogte wordt verruimd. Op basis van de ons beschikbare kennis en informatie achten wij de Velsertunnel veilig voor weggebruikers.’

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar Rijkswaterstaat onder valt, kwam eerder op de dag tot dezelfde conclusie. Na 2011 heeft Rijkswaterstaat de tunnel ‘in een voldoende staat van onderhoud gehouden waardoor een veilig gebruik geborgd is’, aldus een woordvoerder van minister Schultz van Haegen.

In de IJmuider Courant verscheen woensdagochtend een verontrustend artikel over de veiligheid van de Velsertunnel. Uit een geheim inspectierapport, dat de krant in bezit kreeg nadat het een beroep had gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur, zou blijken dat de tunnel niet voldoet aan de eisen van de Tunnelwet. Het risico op ongelukken zou extra groot zijn door achterstallig onderhoud. Dit bericht werd overgenomen door vrijwel alle landelijke media, waaronder de NOS, RTL Nieuws en diverse radiostations.

Aan het einde van de middag werd in allerijl een persconferentie belegd waar burgemeester Franc Weerwind en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Kennemerland antwoord gaven op vragen van de toegestroomde media. (foto: Gertjan Huijbens)