Campagne ‘Horen, Zien en Melden’ van start

Vrijdagmiddag vond de officiële aftrap van de campagne ‘Horen, Zien en Melden’  plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Uiteraard waren er vertegenwoordigers van de politie en van de gemeente Velsen. Maar ook afgevaardigden van de woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen en wijkplatforms, vanwege hun belang bij een veilige en aantrekkelijke woonomgeving.

Burgemeester Weerwind gaf in zijn openingswoord al aan hoe belangrijk het is dat de inwoners van Velsen zich veilig voelen in hun eigen straat en buurt. ,,De gemeente en de politie zijn er voor uw veiligheid. Maar dat kunnen zij niet allen. Ook u kunt een bijdrage leveren aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarom is de campagne ‘Horen, Zien en Melden’ nu in de hele gemeente opgestart. Wij vragen u om tijdens uw dagelijkse bezigheden extra alert te zijn. Ziet u een verdachte situatie of een misdrijf gepleegd worden? Meld dit dan bij de politie. Want hoe meer ogen en oren, hoe veiliger de wijk.”

Jerry Ramdayal, wijkagent in Zee en Duinwijk benadrukte dit nog eens: ,,Het direct melden van verdacht gedrag en misdrijven is cruciaal om de daders op heterdaad te betrappen. Gebruik het alarmnummer 112 als elke seconde telt. Het is een misverstand dat 112 alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel staan. Bel dus ook als u een verdachte situatie of een misdrijf ziet gebeuren, zo mogelijk met een goede beschrijving van het misdrijf, kenmerken van de dader en van een eventueel voertuig. En maak gebruik van social media zoals Facebook en Twitter en maak zo mogelijk foto’s met uw smartphone.”

Een leuk intermezzo tijdens deze kick-off  vormde een plotselinge interruptie van de burgemeester, dat zijn tas met belangrijke documenten was verdwenen. Volgens de aanwezigen was er zojuist een medewerker van de gemeente geweest die hiervoor mogelijk verantwoordelijk was. Dus begon Jerry met vragen zoals: was het een man of vrouw, hoe groot, haarkleur, kleding, opvallende kenmerken etc. Deze, geplande, oefening maakte wel direct duidelijk, hoe moeilijk het is om dit soort kenmerken, na een incident, te reproduceren. Maar uiteindelijk lukte het om de dader op te sporen. Zie ook www.horenzienmelden.nl.