C2000-instructie voor IJmuidense redders

De vrijwilligers van KNRM-reddingstation IJmuiden hebben vorige week instructie gehad over het alarmering en communicatiesysteem C2000.

Dit systeem wordt gehanteerd door de meldkamer van Veiligheidsregio Kennemerland om te communiceren met hulpdiensten zoals de KNRM, reddingsbrigade, politie, ambulance en brandweer.

In de veiligheidsregio Kennemerland bevinden zich drie KNRM-reddingstations: IJmuiden, Wijk aan Zee en Zandvoort. Van ieder reddingstation was een afvaardiging van zes personen aanwezig. De vrijwilligers en het materieel van de KNRM zijn 24 uur per dag gereed voor het professioneel en kosteloos redden en helpen van mens en dier op zee.

Naast de maritieme communicatie via VHF en middengolf kunnen kusthulpverleningsvoertuigen en reddingboten ook communiceren via het landelijke communicatienetwerk C2000. C2000 is voornamelijk bedoeld voor multidisciplinaire inzetten met landhulpverleningsdiensten, zoals de politie, ambulance en brandweer, die niet beschikken over maritieme communicatiemiddelen.

Daarnaast moeten reddingboten en kusthulpverleningsvoertuigen van de KNRM zich via C2000 altijd bij hun Geïntegreerde Meldkamer in- en uitmelden wanneer zij uitgaan voor actie of oefening en wanneer ze terugkeren.

De KNRM heeft een convenant met Veiligheidsregio Kennemerland waar diverse afspraken in zijn vastgelegd. Een van deze afspraken is het elkaar op de hoogte houden wat betreft alarmering en communicatie. Elke twee jaar organiseert de Veiligheidsregio Kennemerland een avond voor de KNRM waar procedures en communicatieprotocollen worden doorgenomen. (foto: KNRM)