Buurtbus door Santpoort

Buurtbus 481 rijdt met ingang van deze week volgens een gewijzigde dienstregeling. Hierdoor verwachten de Buurtbusvereniging, Connexxion en de Provincie Noord-Holland meer bewoners van Santpoort een aantrekkelijke, kleinschalige vorm van openbaar vervoer te bieden.

Met de buurtbus is inmiddels bijna een jaar ervaring opgedaan. Uitgangspunt voor de route vormde toen de opgeheven lijn 81. Delen van het gekozen traject in Santpoort-Zuid hebben echter zo weinig in- en uitstappers opgeleverd, dat nu is besloten de route naar het noorden te verleggen. Daarbij worden station Santpoort-Noord en de woon- en winkelgebieden langs de Valckenhoeflaan, Burgemeester Weertsplantsoen, Hagelingerweg en Broekbergenlaan aangedaan.

Het uitbreiden van de route in Santpoort-Noord gaat ten koste van de haltes op de Middenduinerweg en de Velserhooftlaan en de lus die werd gereden via de Alberdingk Thijmlaan, Duinlustparkweg en Van Ewijckweg. De route in Bloemendaal en Santpoort-Zuid gaat nu over de Van Dalenlaan, langs station Santpoort-Zuid, via de Duinweg of Duivelslaan en Brederoodseweg naar station Santpoort-Noord. In Overveen is de route door de Vrijburglaan vervallen en rijdt de buurtbus voortaan over de Willem de Zwijgerlaan (en de Dompvloedslaan) naar Bloemendaal en verder. Op de halte Brouwerskolkweg bij het Ramplaankwartier kan voortaan een uur eerder worden opgestapt (om 7.09 uur).

Bij het aanpassen van de haltetijden op de route zijn wijzigingen opgetreden die enige minuten afwijken van de voorgaande situatie. Informatie over de nieuwe dienstregeling van Buurtbus 481 is te vinden op de website www.buurtbusbloemendaalsantpoort.nl. (foto: Buurtbus)