Burgemeester Frank Dales: ,,Tata moet blijven, maar niet op deze wijze’’

Velsen – Het bedrijf Tata Steel moet blijven op de huidige locatie, maar de manier waarop het productieproces plaatsvindt, moet veranderen. Dat bepleitte burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen zaterdagavond in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur van NPO 2. Volgens Dales is behoud van het bedrijf belangrijk voor de werkgelegenheid in deze regio, maar dient de gezondheid van de inwoners voorop te staan. Hij ziet graag dat de regels op korte termijn aangescherpt worden.

Door Raimond Bos

Dales was door Nieuwsuur uitgenodigd om te reageren op de uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar de stofdepositie in het gebied rond het terrein van het staalbedrijf. Uit dat onderzoek, waarvan de resultaten vorige week donderdag bekendgemaakt werden, blijkt dat in Beverwijk, Velsen-Noord, IJmuiden en met name Wijk aan Zee meer polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en metalen in het neerdalende stof zitten dan op achtergrondlocaties buiten de IJmond. Het gaat niet om stoffen die we inademen, maar die vooral voor spelende kinderen een gevaar vormen, omdat zij bij het buitenspelen de stoffen wel vrij eenvoudig binnen kunnen krijgen. De onderzoeksresultaten noemde Dales op televisie ‘een dreun voor de inwoners’, woorden die eerder al door de Beverwijkse wethouder Brigitte van den Berg werden gebruikt.

Sluiting zou geen optie zijn

Presentator Eelco Bosch van Rosenthal wilde van Dales weten of een tijdelijke sluiting van de staalfabriek niet beter zou zijn. Hierop antwoordde de burgemeester: ,,De boel stopzetten zou heel onverstandig zijn. Tata Steel heeft een belangrijke economische en sociale rol in onze hele regio. Dat is belangrijk, mits de gezondheid prevaleert. Daar gaan we nu keihard voor vechten als gemeentebestuur.’’

Burgemeester Frank Dales in het televisieprogramma Nieuwsuur. (Foto: Raymond Robart)

Tegelijk moest Dales erkennen dat het gemeentebestuur van Velsen niet zo veel kan doen, omdat de provincie Noord-Holland in dit geval het bevoegd gezag is. ,,Ik kan relatief weinig, maar ik ben wel de eerste overheid die aangesproken wordt door de bewoners. Dat geeft een gevoel van onmacht, dat de bewoners ook hebben’’, aldus Dales. Eerder liet gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland al weten: ,,Als we hele duidelijke, scherpe regels hebben, dan zal Tata Steel daaraan moeten voldoen. Als ze daar niet aan voldoen, dan moet je je gaan afvragen of er een plek voor Tata Steel is.’’

Waterstofinstallatie

Over twee jaar zal een speciaal milieufilter, dat Tata Steel laat plaatsen, gereed zijn. Wat verder in de toekomst hoopt het bedrijf te kunnen afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Met een door waterstof aangedreven installatie verwacht men te kunnen werken zonder de milieuvervuiling waarvan nu sprake is. ,,Dan hebben we én Tata Steel (dus werkgelegenheid) én een schoon milieu’’, aldus Dales. Een probleem hiervan is vooral de financiering van een dergelijke installatie. In Duitsland bestaat hier een subsidieregeling voor, terwijl wij die in ons land niet kennen. Daardoor hikt het bedrijf tegen de enorme kosten aan.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van het staalbedrijf. Architect Pieter van Duijn uit Wijk aan Zee volgt het debat op de voet. Hij ontwikkelde een omvangrijk plan om de staalproductie stop te zetten en voortaan staal elders in te kopen, dat in het noordelijke deel van Tata Steel verder kan worden bewerkt. Op de plek van de huidige fabrieken die voor de grootste vervuiling zorgen, kan dan een compleet nieuwe stad worden gebouwd. Dit plan staat op www.havenstadijpoort.nl uitgebreid beschreven.

Reactie Tata Steel

Bij Tata Steel neemt men het rapport van het RIVM zeer serieus. Men laat weten: ,,We begrijpen dat omwonenden en met name de inwoners van Wijk aan Zee zich naar aanleiding van dit rapport zorgen maken over hun gezondheid en die van hun kinderen en delen deze zorg. Tata Steel voelt de urgentie voor verbetering en heeft daartoe een maatregelenpakket in uitvoering (Roadmap Plus). De urgentie is met dit rapport alleen maar groter geworden. Daarom heeft Tata Steel de rijksoverheid en de provincie gevraagd om nog deze week om tafel te gaan naar aanleiding van het rapport in relatie tot de reeds ingezette en voorgenomen maatregelen. Wij zullen hierover vanzelfsprekend ook met omwonenden in gesprek gaan. Dit rapport onderstreept de noodzaak om te komen tot een gezondere leefomgeving. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid.’’