Bridgeclub De Jump pakt de kaarten weer op

Foto boven:
Wedstrijdleider Hennie van Lieren houdt toezicht op de spelers. De tafels staan op grote afstand van elkaar. (Foto: aangeleverd)

Santpoort – Afgelopen maandag is bridgeclub De Jump gestart aan het nieuwe seizoen. Het was lange tijd spannend of dat zou lukken, gezien de COVID-19-maatregelen. De club, die volgend jaar het 75-jarig bestaan hoopt te kunnen vieren, heeft lange tijd geen bridgeavonden kunnen organiseren. Voorzitter Hajo Strik: ,,Er gloorde hoop toen premier Rutte zei, dat alle binnensporten, waar het lastig is om anderhalve meter afstand te houden, toch zijn toegestaan. Het bleek ijdele hoop, want onze premier had zich niet gerealiseerd, dat bridge ook een sport is, zelfs een Olympische sport. Het ministerie haastte zich dan ook om die uitspraak te nuanceren.’’

Strik nam het voortouw om de bestuurders van alle bridgeclubs die spelen in de zaal van wooncomplex Velserhooft bijeen te roepen. Gezamenlijk hebben ze gesproken over de effecten die de coronamaatregelen voor de clubs zouden hebben. De eerste zorg was de accommodatie zelf. De bestuurders vreesden dat de zaal niet voldeed aan de eisen van het RIVM met betrekking tot luchtverversing. Dat bleek gelukkig mee te vallen. Een objectieve meting door experts wees uit dat alles op dat punt in orde is. Allerlei variaties van spelersafscherming passeerden vervolgens de revue. Overwogen werd om schermen tussen de spelers te plaatsen of aan extra grote tafels te gaan spelen.

Protocol

In overleg met de Nederlandse Bridgebond (NBB) werd een protocol opgesteld, dat bridgen weer mogelijk maakte. Temperatuurmeting bij binnenkomst, info van de aanwezigen, die schriftelijk vastgelegd en ondertekend moest worden, tafels en stoelen ontsmet, en tafels ver uit elkaar. Tenslotte de keuze voor een spelvariant, waarbij de spelers zo min mogelijk moesten lopen. Hierdoor kan de bridgeclub de anderhalve meter afstand waarborgen. Het leidde tot een geslaagde avond, waar ruim de helft van de leden bij aanwezig was. ,,Eindelijk weer’’, klonk het rondom. De bridgers kunnen hun geliefde bezigheid weer uitvoeren, zij het voorlopig nog met de nodige beperkingen.

Bij binnenkomst wordt van alle leden de temperatuur gemeten. (Foto: aangeleverd)