Brandbrief van Velser Gemeenschap aan gemeentebestuur

Velsen – Bezuinigingen in de kunst- en cultuursector zouden onherstelbare schade kunnen aanrichten. Dat stelt Gert Jan van der Hulst, voorzitter van de culturele stichting Velser Gemeenschap. In een brief aan het gemeentebestuur doet hij de dringende oproep om het uitgezette beleid te continueren en geen bezuinigingsmaatregelen te nemen in deze relatief kostbare sector. De brief is zowel naar burgemeester en wethouders als naar alle raadsfracties verzonden.

In vrijwel alle sectoren zijn de gevolgen van de maatregelen tegen verspreiding van COVID-19 merkbaar. Voor de kunst- en cultuursector zijn de problemen extra groot. Er bestaan grote zorgen over het voortbestaan. ,,Ondersteuning waar nodig – materieel en immaterieel – kan de sector helpen om deze moeilijke periode te overleven’’, schrijft Van der Hulst namens Velser Gemeenschap. Hij stelt verder: ,,De kunst- en cultuureducatie vraagt onveranderd voor nu en de toekomst een uitvoering van een doortimmerd beleid en vormt hierbij een triviaal onderdeel. Immers, minimaal de helft van onze inwoners houdt zich actief of inactief bezig met kunst en cultuur. Dat verlangt verantwoordelijkheid voor het in stand houden en uitvoeren van een kunstbeleid en het scheppen van de nodige infrastructuren voor deze sector.’’

Passende locaties

Eén van de belemmeringen waarvoor de sector zich geplaatst ziet, is het gebrek aan passende locaties. Veel gebouwen zijn niet ingericht op de verplichte anderhalve meter afstand. ,,Hierbij de vraag of de gemeente hierin nog een helpende hand kan toesteken met eventuele mogelijkheden via sportzalen of beschikbaarstelling van de Burgerzaal’’, luidt het verzoek. De brief komt vlak voor de behandeling van de gemeentelijke begroting voor het komende jaar. De gemeente zal vijf miljoen moeten bezuinigen om die begroting sluitend te krijgen. Bovendien zijn de effecten van de coronacrisis nog niet voldoende in de getallen verwerkt. De brandbrief van Velser Gemeenschap richt zich echter ook op de verdere toekomst: ,,Niet in de eerste plaats alleen voor de aanstaande begrotingsbehandeling, maar ook voor de langere termijn in de uitvoering van uw beleid. (Foto: Holger Langmaier via Pixabay)