Bouwbedrijven werken in Velsen door

Velsen – Met in achtneming van maatregelen in verband met het voorkomen van besmettingen met COVID – 2019 wordt volop doorgewerkt aan nieuwbouw en renovatie van wegen in Velsen. In Driehuis is tot en met 3 juli aanstaande de Nicolaas Beetslaan afgesloten wegens herstelwerkzaamheden. Bij deze wegwerkzaamheden trekt de zogenaamde roadprinter veel aandacht. Het is een machine waarmee de hele straat in één keer heel arbovriendelijk perfect wordt bestraat. 

In IJmuiden pakt men ook door om de toegangswegen en het fietspad tussen het Marktplein en Heerenduinweg te vernieuwen en te herstellen. (Arita Immerzeel)