Bewoners niet blij met opvolger Golfbreker

Te hoog, te pompeus en te weinig parkeerplaatsen voor de buurt.

Dat zijn in het kort de bezwaren van Buurtcomité Griftstraat, Geleenstraat en Vechtstraat tegen de plannen van vier nieuwe woningblokken aan de Lange Nieuwstraat, naast Velserhof. Het buurtcomité gaat zeker zienswijzen indienen tegen de bouwplannen zoals Woningbedrijf Velsen die heeft gepresenteerd.

In 2012/2013 konden de meeste omwonenden zich prima vinden in de bouwplannen van De Golfbreker, op dezelfde locatie, ook omdat er een ondergrondse parkeergarage zou komen en de bouwhoogte aanzienlijk lager was. Maar het waren slechte economische tijden en de plannen waren te ambitieus voor die tijd, zodat het hele plan werd afgeblazen.

Nu zitten dezelfde bewoners met een bouwplan in hun maag gesplitst waar zij totaal niet blij mee zijn. Er komt geen ondergrondse parkeergarage, dus de bewoners van 108 nieuwe woningen moeten ook in de buurt parkeren.

Weliswaar worden er 143 nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd, maar die komen wel in deze buurt, niet alleen op eigen terrein van het project. De buurt is niet blij met de geplande parkeerplaatsen, omdat die de toch al smalle straten nog nauwer maken.

,,Het is nu al zoeken naar een plekje en nu parkeren veel bewoners hun bedrijfsbusjes, waar er hier nogal wat van zijn, tegen het braakliggend terrein aan, waar niemand er last van heeft’’, aldus Sander van het comité GGV, die in 2011 naar de buurt verhuisde met het plan De Golfbreker in zicht.

,,Die moeten straks weer onze buurt in en daarbij komt dan nog het winkelend publiek dat hier graag parkeert. Het mag dan allemaal volgens de parkeernormen zijn, maar dat pakt voor ons verkeerd uit. Omdat onze woningen in de jaren vijftig zijn gebouwd is de parkeernorm maar 0,7 auto’s per woning. In werkelijkheid zijn de aantallen auto’s bij ons in de buurt veel groter. Dat parkeren wordt dus een probleem, ook in de omliggende straatjes.’’

Lees verder in de krant van 23 juni 2016