Banengroei Zuid-Kennemerland en IJmond in lagere versnelling

Regio – In 2023 groeit het aantal banen in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond nog, maar in 2024 valt de banengroei bijna stil. Dat blijkt uit een analyse van UWV. Door vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft de arbeidsmarkt voorlopig krap. Hoewel er beroepen zijn waarin al langere tijd veel werk is te vinden, lukt het niet iedereen die het wil om aan het werk te komen en zijn er 23.000 mensen die (meer uren) zouden willen werken.

Tussen 2020 en 2022 groeide het aantal werknemersbanen in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond met 6.000. In 2023 koelt de arbeidsmarkt hier af en volgens de prognose van UWV komt de banengroei hierdoor in een lagere versnelling en valt bijna stil in 2024. In de financiële dienstverlening, industrie en bouw zal het aantal banen in 2024 krimpen, terwijl het aantal banen in de ICT en zorg & welzijn nog wel groeit.

Halverwege 2022 piekte het aantal vacatures in Nederland tot het hoogste niveau sinds 1997. Sindsdien daalt het aantal vacatures. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 stonden in regio Zuid-Kennemerland en IJmond 8.700 vacatures open. Dat zijn er minder dan een jaar eerder, maar nog altijd veel meer dan eind 2019, voor de coronacrisis. De spanning op de arbeidsmarkt is iets lager dan een jaar geleden. Toch blijft het in veel beroepen moeilijk om personeel te vinden.

Zuid-Kennemerland en IJmond vergrijzen

Vergrijzing heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Geleidelijk schuiven 81.700 inwoners van 50 tot 65 jaar de komende jaren door naar de groep 65-plus. Zij bereiken de pensioengerechtigde leeftijd en verlaten (meestal) de arbeidsmarkt. Deze groep is groter dan jongere leeftijdsgroepen. Door deze vergrijzing houdt de krapte in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond voorlopig dan ook aan. Vooral in vervoer en opslag, openbaar bestuur en industrie werken nu al relatief veel 60-plussers.

Mismatch

Daarnaast blijven veel vacatures onvervuld omdat werkzoekenden niet altijd over de benodigde opleiding, kennis en ervaring beschikken. Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Zo kiezen studenten soms voor opleidingsrichtingen waar minder vraag naar is. Verder verandert de vraag van werkgevers door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze snel veranderende samenleving is het belangrijk dat mensen zich een leven lang ontwikkelen, om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Waar is personeel te vinden?

In de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond wonen 23.000 mensen die (meer uren) willen werken. Dit zogenoemde onbenut arbeidspotentieel bestaat voor bijna de helft  (10.000) uit onderbenutte deeltijders. Zij werken al, maar willen en kunnen meer uren werken. Voort zijn er 7.000 werklozen. Deze mensen hebben geen betaald werk, zochten onlangs naar werk én zijn daarvoor direct beschikbaar. De resterende 6.000 zijn semi-werklozen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die tijdelijk vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid, een opleiding of andere redenen niet beschikbaar zijn of niet naar werk zoeken. Een deel van het onbenut arbeidspotentieel is in beeld bij UWV en gemeenten. In juni 2023 waren er in regio Zuid-Kennemerland en IJmond 19.000 personen geregistreerd als werkzoekend bij UWV (GWU).

Kansrijke beroepen in de regio

Ook nu de economie iets aan het afkoelen is, zijn er erg veel beroepen die goede kansen bieden voor werkzoekenden. Dat zal ook de komende jaren zo blijven, omdat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig niet weg is. In 2023 zijn er zelfs wat kansrijke beroepen bijgekomen. ,,‘We willen werkgevers inspireren anders om te gaan met de vacature eisen die ze stellen’’, zegt Pascal Ruardy, arbeidsdeskundige bij UWV. ,,Dat doen we door in gesprek te gaan. We willen weten wat een werkgever beweegt en nodig heeft. Zo toetsen we direct of een werkgever bereid is om een functie in te vullen op basis van skills en motivatie in plaats van diploma’s en CV. Een werkgever die dit heeft omarmd is de Oesterzwammerij. Zij gaven werkzoekende Evert de kans om over te stappen van de horeca naar een functie in de oesterzwamkwekerij. Zijn enthousiasme en kennis op het gebied van duurzaamheid en biologisch telen gaf daarbij de doorslag. Wij konden ze helpen met informatie over aantrekkelijke regelingen die voor een ondernemer die het anders wil aanpakken, het risico beperken.’’ (Foto: Pixabay)