'Banengroei zet door in 2017'

De groei van het aantal banen in de IJmond zet in 2017 door. Dat blijkt uit de rapportage ‘Regio in Beeld 2016’ van UWV. De werkgelegenheidsgroei groeit naar verwachting met 0,4 procent.
De grootste groei zit bij ‘overige zakelijke diensten’. Onder deze sector vallen onder meer de uitzendbanen. Daarnaast groeit de werkgelegenheid in de bouwnijverheid. Dit is na de krimp die de sector de laatste jaren kenmerkte een duidelijke indicatie dat het dieptepunt in de bouw achter ons ligt. Ook het aantal mensen dat als zelfstandige werkt, al dan niet op zzp-basis, zal toenemen. Op dit moment wordt ongeveer één op de vijf banen ingevuld door een zelfstandige.
Naast het aantal banen neemt ook het aantal vacatures toe. Het aantal vacatures ligt tussen de 15 en 20 procent hoger dan vorig jaar. De meeste daarvan ontstaan in de detailhandel. Vooral jonge werkzoekenden profiteren hiervan. Daarnaast groeit ook het aantal vacatures in de zorg- en welzijnssector. In deze grote sector sluiten vraag en aanbod slecht op elkaar aan. Werkgevers zijn met name op zoek naar personeel met minimaal mbo-4 niveau, terwijl vooral lager opgeleiden zich aanbieden.
Door de groeiende werkgelegenheid zal de spanning op de arbeidsmarkt toenemen. Voor steeds meer beroepen wordt het voor werkgevers lastig om geschikt personeel te vinden. Het gaat met name om specifieke technische functies, specialistische zorgfuncties en ICT-functies (in het bijzonder op mbo-4 niveau en hoger).
Niet voor alle sectoren is de arbeidsmarkt krap. Vooral in (financieel-) administratieve functies is, onder invloed van automatisering en digitalisering, het aantal banen flink afgenomen. Voor werkzoekenden uit deze richting kan een overstap naar functies met betere baankansen, zoals assistent accountant, medewerker klantenservice of callcentermedewerker de kansen op het vinden van een nieuwe baan vergroten.
Werkzoekenden in de regio profiteren ook van de gunstige werkgelegenheid in Amsterdam.