AYOP overhandigt bidbook aan bouwers offshore windpark

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) heeft donderdag het bidbook The Essential Guide for installation and O&M Hollandse Kust wind farms aangeboden aan Vattenfall, dat onlangs de gunning kreeg voor de realisatie het offshore windpark Hollandse Kust Zuid.

Dit eerste niet-gesubsidieerde windpark in Nederland gaat duurzame energie produceren voor 1 tot 1,5 miljoen huishoudens. De vereniging van bedrijven AYOP laat Vattenfall de mogelijkheden zien die samenwerking met de netwerkorganisatie uit het Noordzeekanaalgebied biedt. Bij de AYOP zijn meer dan 75 bedrijven en overheden aangesloten.

AYOP-voorzitter Ron Davio zei dat het Noordzeekanaalgebied unieke eigenschappen heeft voor een snelle en efficiënte aanleg van Hollandse Kust Zuid, zoals voldoende kaderuimte, een goede infrastructuur en beperkte vaartijd tot het windpark.

,,Wij bieden een netwerk van bedrijven met ervaring in eerdere windparken, een groot arbeidspotentieel in aan de haven gelegen industriegebieden, een keuze tussen twee of meer leveranciers voor elke onderdeel in de keten en korte lijnen met de havenautoriteiten”, aldus Davio. ,,Samen met betrokken overheden garanderen wij veilige en beveiligde locaties direct aan het water en alle flexibiliteit die nodig is voor de installatiefase en de exploitatie- en onderhoudsfase voor Hollandse Kust Zuid.’’

Het bidbook is door burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen aangeboden aan Erik Hiensch, directeur Offshore Operations van Vattenfall. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de haven van IJmuiden. Deze bijeenkomst werd mede georganiseerd door de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), dat het bidbook van harte ondersteunt.

Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, is bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van het windpark. De komende maanden wordt het aanbestedingsproces voor belangrijke onderdelen, zoals turbines, fundaties en de productie, transport en installatie van de windturbines, afgerond. Volgens de aanbestedingsregels moet het windpark binnen 5 jaar na een onherroepelijke vergunning volledig operationeel zijn. (foto: Reinder Weidijk)