Al 50 jaar trouw aan zeewaardig goed doel

Op zaterdag 11 november, de 193e verjaardag van de KNRM, hebben de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij de mensen geëerd die met hun vrijwillige bijdragen al 60 of 50 jaar het reddingwerk financieel mogelijk maken.

Deze Redders aan de wal werden in 1957 of 1967 donateur van de KNRM en zijn dat altijd gebleven. Ze werden donateur in het jaar dat reddingboot Javazee in dienst werd gesteld bij reddingstation Breskens.

Sinds de vijftiger jaren nam het aantal hulpverleningen aan watersporters jaarlijks toe. In 1957 kwamen scheepsstrandingen nog geregeld voor. Zoals de stranding van de Achilles bij Westkapelle. De opvarenden werden met het wippertoestel gered.

Het hoogtepunt van het bezoek was de vaartocht met de reddingboot. Ondanks de hoge leeftijd en soms broze gezondheid van vele trouwe donateurs, koos bijna iedereen ervoor om mee te gaan. Het was een feest om na terugkomst de glunderende gezichten en grijze natte koppen te zien!

Tijdens de bezoeken komen de gesprekken op de reddingstations op gang en blijkt iedereen een persoonlijke reden te hebben om hun verbondenheid met water te bezegelen met een donateurschap van de KNRM.

Velen hebben gevaren op de koopvaardij of bij de marine, maar ook het bezit van een plezierjacht, een indrukwekkende redding in de omgeving of een varend familielid kunnen de reden zijn geweest om het zeewaardige goede doel te steunen.

IJmuiden is één van de 45 reddingstations van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Pas bij het graven van het Noordzeekanaal na 1865, kwam deze plaats in aanmerking voor het stationeren van een reddingboot. Voor die tijd deden de roeireddingboten in Wijk aan Zee en Zandvoort het reddingwerk. (foto: Richard van der Hammen)