Afwikkeling Westtribune bepaalt behoud Telstar

Donderdagavond is tijdens de sessie van de raadscommissie uitgebreid gesproken over de Westtribune van Telstar. Daarbij kreeg elke fractie de gelegenheid vragen te stellen, bedenkingen te uiten en, zo mogelijk, een mening te geven over het voortbestaan van Telstar.

Want dat is wat er speelt. Veel wordt gepraat over de ‘verkoop van de Telstar-tribune aan de gemeente Velsen’, maar dat is niet correct. Juister is om te zeggen dat het college van Velsen heeft voorgesteld om de schulden, die zijn overgebleven na het faillissement van Memid Investments, af te kopen, zodat Telstar als betaald voetbalorganisatie kan blijven bestaan. De afbetaling aan de curator wikkelt die onverkwikkelijke zaak af. De KNVB heeft Telstar al uitstel gegeven voor het overleggen van de jaarcijfers. Maar als de schuld aan de curator blijft bestaan ziet het er somber uit voor Telstar.

Onderdeel van de afspraak is dat Telstar de gemeente Velsen gewoon gaat betalen voor huur van de Westtribune. En daar houdt Velsen in de loop van 30 jaar een aardig zakcentje aan over. De gemeente Velsen houdt niet alleen het sportief belang van Telstar in het oog, maar ook de maatschappelijke belangen die Telstar ontwikkelt.

Er is dus geen sprake van ‘verkoop van de Telstar-tribune’, want de gemeente is al eigenaar van de grond onder de Westtribune en van het gebouw zelf. Ja, de Westtribune is niet alleen tribune, maar ook kantoor, kleedkamers en fysiotherapiepraktijk CareworX is er gevestigd. Overigens wordt er in de Westtribune ook huiswerk gedaan, via Study Consultancy. Telstar werkt mee aan maatschappelijke projecten Thuis in de Wijk en Playing for Succes. Het belang van Telstar is dus groter dan alleen als betaald voetbalorganisatie.

Donderdagavond werd wel duidelijk dat alle fracties hechten aan het goed afwikkelen van de zaken, zodat zowel Telstar als de gemeente Velsen achteraf niet in problemen komen. Om de fracties alles goed uit te leggen is er intensief contact geweest met de ambtenaren. Toch kwamen er nog veel vragen. Zoals van VVD-raadslid Verwoort die in de aangeleverde stukken niet de zekerheid kon vinden dat Velsen geen claims zal krijgen voor het geval dat de voorgestelde constructie wordt gezien als staatssteun aan Telstar. Ook Velsen Lokaal wilde meer zekerheid en inzicht in de voorstellen, zeker wat betreft de afspraken met de curator.

CDA was heel tevreden over de voorgestelde constructie. Ook PvdA kon zich vinden in de afspraken, maar benadrukte wel dat in de nieuwe huurovereenkomst een clausule zou moeten komen dat Telstar bij onderhuur van de tribune ook een graantje winst aan de gemeente Velsen laat. Raadslid Scholts van Forza zag nog veel hiaten in het totaalplaatje. En ook raadslid Van Koten van SP en Peter Stam van PWZ zagen bezwaren. Maar al met al is met de (beloofde) beantwoording van de vragen toch een positieve sfeer ontstaan. De meeste fracties gaan al akkoord, sommige fracties willen meer duidelijkheid voordat zij toestemmen.

De raad neemt op 11 juni een definitief besluit over de Westtribune van Telstar.