Aangepast BIZ-plan deze maand in stemming

Veel ondernemers in het Havengebied IJmuiden zijn overtuigd voorstander van de Bedrijven Investeringszone (BIZ).

Tegen deze achtergrond is een nieuw en aangepast plan gepresenteerd en wordt een herstemmingsprocedure voor het nieuwe en krachtige samenwerkingsverband van ondernemers in het Havengebied IJmuiden voorbereid. De ondernemers bepalen zo in februari of het Havengebied IJmuiden een BIZ wordt.

De evaluatie van de BIZ-stemming die werd gehouden in november 2016 bracht naar voren dat niet alle ondernemers zich voldoende konden vinden in het plan dat werd voorgesteld voor het Havengebied. Met een nieuw actieplan, op basis van de input van alle ondernemers, verwacht het oprichtingsbestuur van de BIZ een nog beter draagvlak.

Het actieplan is naar de wens van de ondernemers op een aantal punten herzien. De jaarlijkse bijdrage per object valt in het nieuwe plan aanzienlijk lager uit, doordat het totaalbedrag ruim 40 procent is verlaagd. Het plan houdt meer rekening met de kleine ondernemers in het Havengebied door hun bijdrage in grotere mate te verlagen ten opzichte van de grote ondernemers. Leegstaande panden zijn uitgesloten van de BIZ-bijdrage en daarmee van de BIZ-stemming.

Omdat de ‘havencrew’ vragen opriep over de taakverdeling tussen de gemeente Velsen, Zeehaven IJmuiden NV en de ondernemers is deze niet langer opgenomen in het plan. Het parkmanagement is vanwege de vraag naar één aanspraakpunt wel behouden gebleven. Bovendien bevat het actieplan niet langer de onderdelen die als luxe werden beschouwd, waaronder bewegwijzering.

Het aangepaste BIZ-actieplan concentreert zich op de drie belangrijkste wensen van de ondernemers: een veilig bedrijventerrein voor alle ondernemers, een eigen aanspreekpunt voor alle ondernemers en een samenwerkingsstructuur die werk maakt van gezamenlijke belangen van de bedrijven onderling en richting externe partijen.

Sinds de invoering van de BIZ-wet op 1 januari 2015 worden overal in Nederland BIZ-en opgericht. Deelnemers investeren er bovenop de gemeentelijke inspanningen sámen in het verbeteren van het economisch functioneren van hun gebied.

De krachten bundelen en gezamenlijk investeren in Havengebied IJmuiden via de BIZ zorgt dat alle betrokkenen een sterkere positie krijgen. Door de handen ineen te slaan neemt de slagkracht van de ondernemers toe om het functioneren van Havengebied te verbeteren.

Het haalbaarheidsonderzoek voor BIZ Havengebied IJmuiden loopt in de maand februari. Alle ondernemers ontvangen een persoonlijk stembiljet. Stemmen kan van 15 februari tot en met 8 maart. (foto: Zeehaven IJmuiden)