3000 Handtekeningen voor behoud Pieter Vermeulen Museum

Vorige week zijn de bijna 3000 handtekeningen van de petitie ‘Red het Pieter Vermeulen Museum’ aangeboden aan cultuurwethouder Robert te Beest.

Bij de overhandiging waren gemeenteraadsleden, leden van het aanbevelingscomité ‘Red het PVM’ en vrijwilligers en sympathisanten van het museum aanwezig. Kinderen van de Sint Franciscusschool lieten al zingend van hun aanwezigheid blijken. Zij luisterden de overhandiging op met een lied waarin zij de gemeente nadrukkelijk vroegen om ‘ervoor te zorgen, dat het museum open blijft voor morgen’.

Actiecoördinator Piet Paree gaf aan dat de gemeente nu en  in de toekomst moet blijven pronken met het Pieter Vermeulen Museum, dat nota bene onlangs werd uitgeroepen tot het leukste kindermuseum van Nederland. ,,Open de website van de museumjaarkaart en wat staat er vol op de homepage: het Pieter Vermeulen Museum. Koester dus deze parel in Velsen”, aldus Paree. ,,Het zet Velsen nu vol op de kaart.’’

In 2016 heeft het Pieter Vermeulen Museum meer dan 14.000 bezoekers mogen ontvangen. Het succes zet door, want in januari, traditiegetrouw een stille maand in de museumwereld, zijn er meer dan 1.000 bezoekers geweest.

De aanwezigen en alle ondertekenaars van de petitie maken zich grote zorgen dat het succesvolle Pieter Vermeulen Museum in zijn huidige opzet dreigt op te gaan in BRAK IJmuiden, inclusief de subsidie. Robert te Beest gaf in zijn reactie aan dat de gemeente er alles aan zal doen om in een modern BRAK het belang van het Pieter Vermeulen Museum terug te laten komen. Over wat  er daarbij uiteindelijk van het zo geliefde Pieter Vermeulen Museum zal overblijven kon hij in deze fase nog geen duidelijkheid geven.

Na afloop gaven vele aanwezigen aan er nog niet gerust op te zijn en de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen.