kantoor

3 Belangrijke verschillen tussen het PAGO en PMO

PARTNERBIJDRAGE

Om een gezonde werksituatie binnen uw bedrijf te creëren, biedt u uw personeel onder meer een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan. Naast dit volgens de Arbowet verplichte onderzoek komt ook de term preventief medisch onderzoek (PMO) geregeld voor. De twee onderzoeken worden frequent met elkaar verward, terwijl er wel degelijk verschillen zijn. We zetten de belangrijkste drie verschillen op een rij.

1. Verplichte PAGO vs. niet-verplichte PMO

De PAGO is een verplicht onderzoek vanuit de Arbowet. Volgens de wet bestaat het onderzoek van de bedrijfsarts eruit dat de gezondheidsrisico´s op het werk zoveel mogelijk worden beperkt of voorkomen. Alhoewel een PAGO aanbieden aan uw personeel verplicht is, mag de werknemer ervoor kiezen om het onderzoek niet te ondergaan. Als een medewerker bovendien het onderzoek vrijwillig ondergaat, mag u aan de resultaten geen rechtsgevolg verbinden. Hierop gelden echter wel een aantal uitzonderingen. Als bijvoorbeeld bij de indiensttreding is vastgelegd dat vanwege de aard van het werk de PAGO wel rechtsgevolgen heeft of er afspraken hierover zijn gemaakt in de CAO. Een piloot of beroepschauffeur moet bijvoorbeeld een uitstekend gezichtsvermogen hebben volgens de keuring, anders kan het gevolgen hebben voor zijn of haar dienstverband. Het PMO is een aanvullend onderzoek wat bestaat uit het PAGO en een niet-verplicht leefstijlonderzoek. Deelname aan het PMO is vrijwillig.

2. Inhoud van het onderzoek

Het PAGO is enkel gericht op risico´s die met de werkzaamheden van het personeelslid te maken hebben. Bij de PMO onderzoekt de bedrijfsarts ook de algehele lichamelijke en geestelijke conditie van de werknemer, tezamen met zijn of haar leefgewoonten. Al deze elementen kunnen bijdragen aan het functioneren binnen het bedrijf. Bij het PAGO wordt hier echter geen aandacht aan besteed.

3. De rol van de werknemers

Zowel de ondernemingsraad als de personeelsvertegenwoordiging beschikken over een instemmingrecht als het gaat om de frequentie van het aanbieden van het PAGO. Om uw personeel te informeren over de PAGO, kunt u beste samenwerken met de ondernemingsraad. Zo maakt u ook het draagvlak voor het deelnemen aan een PAGO groter. Hetzelfde geldt voor het PMO, echter bij dit onderzoek bent u actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek. Dit geldt niet voor een PAGO, waar de bedrijfsarts de volledige uitvoering op zich neemt.

Hoe de beste PAGO of PMO partner selecteren?

De meeste werkgevers laten zich bij de uitvoering van een PAGO of PMO ondersteunen door een externe arbeidsdeskundige. Deze specialist beschikt over de nodige kennis en ervaring wat u veel moeite en tijd bespaart bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek. Het vinden van een geschikte PAGO of PMO deskundige kan lastig zijn met de talrijke leveranciers in Nederland. Een vergelijkingssite als HR Navigator kan u hierbij van dienst zijn. Vul uw gegevens in en kom in contact met de beste PAGO en PMO aanbieders uit uw regio.