Wijkplatform Velsen-Noord weer actief

Velsen – Het Wijkplatform Velsen-Noord pakt na ruim drie maanden de draad weer op. Begin november liet de organisatie aan de gemeente Velsen weten op non-actief te gaan. Als directe aanleiding werd aangevoerd dat men opnieuw niet door de gemeente was geïnformeerd over ingrijpende plannen met betrekking tot het dorp. Gedoeld werd op de mogelijke komst van een logiesgebouw voor arbeidsmigranten aan de Concordiastraat. Helemaal op non-actief blijkt het Wijkplatform Velsen-Noord echter nooit te zijn geweest. De kern hield zich namelijk intussen bezig met het voorbereiden van inzichten tegen het logiesgebouw en het formuleren van een reactie op de enquête die door ontwikkelaar Corporatiekracht rond dit thema is opgesteld. Parallel hieraan werd met de gemeente gesproken over de voorwaarden waaronder het Wijkplatform Velsen-Noord weer actief zou worden. Na een schriftelijke toezegging van de gemeente dat men voortaan eerder bij ingrijpende besluiten betrokken zal worden, is men nu weer actief.