Voorrang voor de bus door opvanglichten

Met ingang van maandag 13 april worden tijdens de spitsuren opvanglichten in werking gesteld bij de rotonde Hagelingerweg/Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord. Hierdoor kunnen de bussen beter doorrijden.  Dit geldt voor de bussen van lijn 3 en lijn 75. Vanaf 2017 wordt lijn 75 opgenomen in het HOV-netwerk van openbaar vervoer in de Randstad. Het zogenaamde R-Net.
Vorig jaar is de rotonde Hagelingerweg – Santpoortse Dreef aangelegd. Dit om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren en het openbaar vervoer voorrang te geven op de rotonde. Het eerste doel is bereikt door het aanleggen van een vrij-liggend fietspad. Om het tweede doel te kunnen realiseren zijn er zogenaamde opvanglichten geplaatst. Het verkeer wordt voor een korte tijd gestopt als er vanuit een andere richting een bus aankomt.
De opvanglichten zijn tweekleurige lantaarns bestaande uit een geel licht en een rood licht (een groen licht is niet aanwezig). Als een bus zich inmeldt door middel van een radiosignaal gaan de lichten aan op die wegen vanwaar de bus anders voorrang moet verlenen. Het gele licht gaat enkele seconden branden en dooft daarna, gelijktijdig gaat het rode licht branden. Als de bus de rotonde heeft bereikt dooft het rode licht. De lichten gelden niet voor fietsers. Buschauffeurs blijven op de rotonde rekening houden met fietsers aan wie voorrang verleend moet worden.
De opvanglichten werken alleen tijdens de spitsuren omdat op rustige momenten de doorstroming op de rotonde voldoende is.). Als er geen bus nadert zijn de lichten gedoofd en functioneert de rotonde als een normale voorrangsrotonde.