Voorbereidingen Vissenloop in volle gang

Ook dit jaar een grote groep vrijwilligers vol enthousiasme hard aan de slag om de tweede Vissenloop, die op zondag 22 mei wordt gehouden, tot een succes te maken. Vorig jaar werd dit wandelevenement voor de eerste keer georganiseerd en bracht ruim 1.300 wandelaars op de been met een opbrengst, voor KWF Kankerbestrijding, van ruim dertig duizend euro!

Het aantal inschrijvingen ligt al beduidend hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar, dus de verwachtingen bij de organisatoren zijn hoog gespannen om het uiteindelijke doel, een flink hogere opbrengst voor KWF Kankerbestrijding, te realiseren. Niet alleen de inschrijfgelden bepalen de uiteindelijke opbrengst, maar ook extra bijdragen die worden verkregen uit sponsoracties bepalen tenslotte het eindbedrag.

Eén van de vele sponsoractiviteiten is een kleurplaat met Guppies, speciaal bedoeld voor scholen en sportverenigingen. ‘Kleur de Guppies, knip ze uit en verkoop ze aan iedereen die jou wil sponsoren’, luidt de begeleidende tekst. De opbrengst kan in het aquarium bij de start van de Vissenloop worden gestopt en er zijn drie prijzen beschikbaar voor degenen die de hoogste sponsorbedragen hebben opgehaald. Aan deze Guppenloop (5 km) kan overigens iedereen deelnemen en deze is tevens geschikt voor gebruikers van een rolstoel of scootmobiel.

Ook wordt de komende maanden, tot de start van de tweede Vissenloop, een loterij georganiseerd. Loten kosten één euro per stuk en ook deze opbrengst komt weer ten goede van KWF Kankerbestrijding. Op de dag van de Vissenloop worden de winnende lotnummers op het start-/finishterrein bekendgemaakt.

Aan de overige afstanden, 10, 15, 20, 25 en 40 km, is dit jaar op verzoek van vele wandelaars de afstand van 30km toegevoegd. Deze afstanden (vanaf 15km) voeren de wandelaars voor een deel door het duingebied bij de Heerenduinweg, dat normaliter voor bezoekers gesloten is. Overleg met Natuurmonumenten heeft er toe geleid dat in dit bijzondere geval een stuk van dit duingebied wordt opengesteld voor de deelnemers aan dit wandelevenement.

Zie ook www.vissenloopijmuiden.nl.