Velsen Lokaal wil nieuwe aanpak coalitievorming

Velsen Lokaal wil direct bij de coalitievorming de door haar zo gewenste democratische vernieuwingen doorvoeren. De winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen wil met alle partijen spreken en ook de burgers tussentijds informeren en consulteren. En als het aan VL ligt, komt er een raadsbreed akkoord over de hoofdlijnen van het beleid.

Nadat de 33 raadsleden donderdagavond voor de overvolle tribunes in de raadzaal met het afleggen van de eed of de belofte door de burgemeester waren geïnstalleerd, gaf Nathanael Korf van VL een toelichting op het beoogde proces van coalitievorming. ,,We gaan een avontuur aan’’, aldus Korf, die door lijsttrekker Bram Diepstraten als formateur naar voren is geschoven.

De fractievoorzitters van de meeste andere partijen reageerden in het algemeen positief en benadrukten, dat de constructieve houding van de afgelopen vier jaar wat hen betreft in de nieuwe periode wordt voortgezet.

Op 17 april is er om 18.30 uur een eerste openbare bijeenkomst met de inwoners van Velsen over de coalitievorming. (bron: RTV Seaport)