Van Deventer vertrekt bij Stichting Welzijn Velsen

Na een dienstverband van 12 jaar neemt directeur Allart van Deventer per 1 januari afscheid van Stichting Welzijn Velsen.

SWV staat aan de vooravond van belangrijke organisatorische wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Gezamenlijk is geconcludeerd dat het wenselijk is dat een andere persoon leiding geeft aan deze verandering. In goed overleg is hierop de arbeidsovereenkomst tussen Allart van Deventer en SWV ontbonden. Op dit moment wordt SWV geleid door de directeur van Stichting Welzijn Beverwijk.

Allart van Deventer is vanaf 2004 als directeur aan de SWV verbonden. Hij heeft zijn werkzaamheden van begin tot eind met hart en ziel uitgevoerd.

Allart is een typische welzijnsman die altijd naar mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen heeft gekeken en zich ervoor inspande de SWV van betekenis te laten zijn voor het welzijn in buurten en wijken. Hij heeft bijgedragen aan diverse samenwerkingsverbanden op lokale en IJmondiale schaal.

In zijn tijd als directeur zijn nieuwe activiteiten als buurtbemiddeling en dagactiviteiten voor kwetsbare bewoners ontwikkeld. Ook heeft hij actief inhoud gegeven aan de krachtenbundeling met de Stichting Welzijn Beverwijk en is hij één van de gezichten van de projecten van ‘Telstar thuis in de wijk’.

Bestuursvoorzitter René Tromp: ,,Het voltallige bestuur is Allart erkentelijk voor wat hij heeft betekend voor het welzijn in Velsen en de IJmond en wenst zijn echtgenote en hem alle goeds toe in hun volgende levensfase.” (foto: SWV)