Uitkomst onderzoek RIVM: Grafietregens vormen gevaar voor de gezondheid

Regio – Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de grafietregens die afkomstig zijn van het bedrijf Harsco op het terrein van Tata Steel, heeft risico’s voor de volksgezondheid aan het licht gebracht. De onderzochte veegmonsters blijken lood, mangaan en vanadium te bevatten, Met name voor kwetsbare doelgroepen, zoals jonge kinderen en zwangere vrouwen, hebben deze stoffen invloed op de gezondheid.

De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk laten in een gezamenlijke verklaring weten het onaanvaardbaar te vinden dat inwoners aan deze regens worden blootgesteld en eist direct maatregelen om de grafietregens te stoppen. ,,We verwachten dat zowel Tata Steel/Harsco als de provincie Noord-Holland hierop direct hun verantwoordelijkheid nemen’’, aldus de drie gemeenten. Vanuit Tata Steel is direct gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek. Het bedrijf laat weten dat per direct extra maatregelen worden genomen die grafietuitstoot in de omgeving maximaal moet gaan voorkomen. Het gevolg is dat volledig kan worden gestopt met het vloeibaar gieten van ROZA-slak. Juist bij dat proces ontstaan regelmatig grafietregens.

Uit een officiële verklaring van het staalbedrijf blijkt dat het gaat om recente inzichten, gebaseerd op de ervaringen met de eerdere maatregelen in het productieproces en de verwerking van het zogeheten ROZA-slak door Harsco. Men laat weten: ,,Sinds november vorig jaar heeft Tata Steel al maatregelen genomen om grafietemissies zoveel als mogelijk te voorkomen. Deze hebben effect. Sinds november 2018 heeft zich geen grote grafietuitstoot meer voorgedaan, alleen nog een drietal kleinere emissies, waarvan de laatste twee maanden geleden.’’ Vorige maand werd al gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een bedrijfshal, waardoor grafietregens vanaf volgend jaar niet meer aan de orde zijn.

De extra maatregelen van Tata Steel en Harsco zorgen ervoor dat intussen volledig gestopt wordt met het vloeibaar gieten van ROZA-staalslak. Alle slakkenpannen krijgen minimaal de koeltijd die nodig is om vloeibaar gieten te voorkomen en de hoeveelheid slak per pan wordt beperkt. Ook komen er deze en volgende maand meer slakkenpannen bij. Inmiddels de GGD gestart met het actief informeren van scholen en kinderopvangorganisaties. Voor gezondheidsvragen kunnen inwoners terecht bij de GGD via telefoonnummer 023-5159500 (tot 17.00 uur). Op de website www.rivm.nl/nieuws/grafietregen-ongewenst-voor-gezondheid is het volledige rapport te vinden en zijn ook vragen en antwoorden over het rapport gepubliceerd. (Bos Media Services, foto: archief)