‘Het tij zit mee voor KIMO’

Robert te Beest is niet alleen wethouder van de gemeente Velsen, maar ook voorzitter van KIMO Nederland/België en vice-president van Kimo international). Beide zijn internationale organisaties van kustgemeenten die werken aan onder meer milieu en economie.

Twee zaken die bij KIMO prima samengaan, getuige de Green Deals Visserij en Schone Stranden, twee samenwerkingsverbanden die in 2014 op ons eigen Forteiland werden ondertekend door 16 partijen, waaronder het ministerie van I&M, de visserijsector, havens, afvalverwerkers en maatschappelijke organisaties. Zie ook www.kimonederlandbelgie.org. KIMO is in 1990 opgezet uit bezorgdheid over de vervuiling van de zee.

KIMO Nederland België is een organisatie, waaraan alle Nederlandse kustgemeenten en een deel van de Belgische kustgemeenten meedoen. Het bijzondere van KIMO is dat gemeenten internationaal gezamenlijk optreden en partij zijn in nationale en internationale besprekingen over een breed scala aan onderwerpen.

Nationaal, Europees en internationaal is er veel belangstelling voor de verrichtingen van KIMO. ‘Fishing for Litter’ is momenteel een onderwerp van belang. Microplastic is een groot probleem in het zeewater. In veel vis wordt microplastic aangetroffen. Niet alleen een probleem voor de consument en de visserij/handel, maar ook voor het leven in zee, omdat de vissterfte ernstig toeneemt.

Lees verder in de krant van 4 februari 2016.