Tien inwoners Koninklijk onderscheiden en vier jeugdlintjes uitgereikt

Velsen – Gelet op de aard, de duur en de uitstraling van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Naussau. Deze woorden sprak burgemeester Frank Dales vrijdagochtend tien keer opnieuw uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis. Tien inwoners van de gemeente Velsen werden onderscheiden tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Ook werden vier jeugdlintjes uitgereikt.

Door Raimond Bos

Onder valse voorwendselen waren de ontvangers van de Koninklijke onderscheidingen door hun familieleden naar het gemeentehuis gelokt. Eenmaal op die locatie aanwezig begon het bij de meesten wel te dagen, al verkeerden sommigen toen nog in de veronderstelling dat ze slechts op de tribune zouden toekijken hoe een goede bekende een lintje in ontvangst zou nemen. Pas toen de tien personen naar hun gereserveerde stoelen werden begeleid, wisten ze het allemaal: dit zou een gedenkwaardige dag voor ze worden.

Introductie

Burgemeester Frank Dales ging eerst kort in op de architectuur van het door Willem Dudok ontworpen gemeentehuis en op de symboliek van de ambtsketen, die een burgemeester draagt als hij een officiële handeling verricht. Daarna gaf hij uitleg over de procedure die voorafgaat aan het uitreiken van een Koninklijke onderscheiding. ,,Het is een beetje als het ontvangen van een Oscar.’’ Nederland kent ongeveer honderd officiële onderscheidingen die worden gedragen aan een lint. De ridderorden hebben een speciale positie. Zijne Majesteit de Koning tekent als Grootmeester van de orden voor iedere toe te kennen onderscheiding. Er zijn momenteel naar schatting 108.000 levende mensen met een ridderorde.

De Orde van Oranje-Nassau

De Orde van Oranje-Nassau bestaat sinds 4 april 1892. Voor een onderscheiding in deze orde komen personen in aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Denk hierbij aan vrijwilligers die zich inzetten voor jongeren, milieu, (mantel)zorg, sport, buurtverenigingen of vluchtelingen. Ook iemand die in haar of zijn werk bijzondere prestaties levert en zich daarmee onderscheidt van beroepsgenoten, kan worden benoemd in deze orde. Dit moet dan wel echt uitstijgen boven wat normaal gesproken van iemand verwacht mag worden in een dergelijke functie.

Niet zomaar geregeld

Een lintje aanvragen voor iemand is niet in een paar dagen gebeurd. Het aanvragen moet maanden van te voren worden gedaan, omdat er nogal wat tijd overheen gaat voordat de procedure is doorlopen. Allereerst geldt dat iemand altijd door anderen moet worden voorgedragen. Deze mensen schrijven ieder een aanbevelingsbrief, die ze naar de eigen gemeente sturen. Een medewerker van de afdeling Kabinetszaken beoordeelt de aanvragen en uiteindelijk is het de burgemeester die er een besluit over neemt. Dan gaat de aanvraag door naar de Commissaris van de Koning. Ook hij beoordeelt de aanvraag, alvorens die doorgestuurd wordt naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Als ook daar groen licht wordt gegeven, kan de Koning zijn handtekening onder de toekenning zetten.

De gedecoreerden van 2024

Ton van der Aar zet zich al vanaf 1993 in als vrijwilliger bij gymnastiekvereniging VOLO in Haarlem. Hij wordt omschreven als een betrokken voorzitter en was in de vereniging altijd de constante factor. Dankzij hem bleef er continuïteit en stabiliteit in het bestuur. Ook bij het wisselen van de wet- en regelgeving probeerde hij de veranderingen zo door te voeren dat de vrijwilligers en de leden hier zo min mogelijk last van hadden. Hij is vanaf het begin bij VOLO het eerste aanspreekpunt en de contactpersoon voor de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo).

Vera van Hamburg-van der Voort zet zich al sinds 1984 in als vrijwilliger bij de Parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in de Naaldkerk in Santpoort-Noord. Hier helpt zij met de opvang van kinderen tijdens de diensten, heeft contact met parochianen en verzorgt de bloemen bij uitvaarten. Dit doet mevrouw nog steeds tot op heden. Ook heeft zij tussen 1987 tot 2022 de voorbereidingen voor de kerststal en de uitvoering hiervan gedaan op eerste kerstdag. Daarnaast is mevrouw van Hamburg-van der Voort actief als EHBO’er bij EHBO Santpoort. Dit doet zij vanaf 1987 tot heden. Zij verleent EHBO-ondersteuning bij evenementen en sportwedstrijden. Van 2000 tot 2015 heeft mevrouw van Hamburg-van der Voort ook fietsles gegeven aan allochtone vrouwen in de Sporthal Zeewijk in IJmuiden.

Chris Harder zet zich al vanaf 1981 in als vrijwilliger bij de Stichting Dierenambulance Velsen. Hij is chauffeur of bijrijder voor meerdere dagen per week en vaak ook tijdens de nachten. Naast deze werkzaamheden verricht hij nog diverse hand- en spandiensten en ondersteunende taken voor de stichting. Denk hierbij aan het inrichten van de dierenambulances en het bijhouden van het onderhoud aan de dierenambulances. De heer Harder verzorgde ook praktische en leerzame dagen over EHBO en diergerichte handelingen. Hoe vang je bijvoorbeeld een hond met een vangstok? Ook helpt hij nieuwe vrijwilligers met hun opleiding. Als er iemand ziek of met vakantie is, is de heer Harder altijd bereid een extra dienst te draaien.

Jan Hof is in 1998 bij Atletiekvereniging Suomi in Santpoort-Noord begonnen als vrijwilliger. Eerst als jurylid en later als ‘Commissaris van vertrek’. Wanneer een trainer niet kon, nam de heer Hof de training over. Later is hij zijn looptrainersdiploma gaan halen om trainingen te kunnen geven aan een loopgroep op maandag- en woensdagavond. Naast jurylid en trainer is hij ook allrounder in het verrichten van allerlei klusjes. Iedere woensdag is hij op de baan te vinden om te zorgen dat alles goed verloopt. Ook is de heer Hof als vrijwilliger actief geweest bij het project de Boerderijschool van basisschool De Beekvliet in Velserbroek. Hierin begeleidde hij twee keer per week op de fiets groep 6 van de basisschool naar de boerderij en weer terug. Hij hielp zelf ook mee met zaaien, onkruid wieden, oogsten en schilderen en timmeren van bordjes.

Corry Mazurel-de Bie zet zich vanaf 2011 in als vrijwilliger bij Vrijwillig Velsen, voorheen Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen, bij Stichting Welzijn Velsen. Hier bemiddelt zij tussen mensen die vrijwilligerswerk zoeken en de maatschappelijke organisaties die vrijwilligers zoeken. In 2013 is zij secretaris geworden bij Volkstuinvereniging IJmond. Dit doet zij met hart en ziel. De  vereniging telt 230 leden waarvan 171 een tuin hebben op één van de complexen van de vereniging. Zij onderhoudt contacten met mensen binnen de vereniging en instanties buiten de vereniging, schrijft nieuwe leden in, plant een kennismakingsgesprek en organiseert verschillende activiteiten. Naast bovengenoemde vrijwillige activiteiten is zij ook mantelzorger geweest voor haar moeder en haar levenspartner.

Nico van Nijendaal zette zich vanaf 1996 in als vrijwilliger voor de Vakbond Abvakabo FNV in Amstelland Kennemerland. Hij was vele jaren voorzitter en secretaris van de afdeling wonen van de vakbond. Hij hielp om het vakbondscentrum draaiende te houden en vertegenwoordigde de vakbond en de leden regelmatig in alle mogelijke situaties. Na een reorganisatie van de FNV ging de heer  Nijendaal als voorzitter aan de slag voor Lokaal FNV IJmond. In 2022 is hij gestopt met zijn activiteiten bij de vakbond. Vanaf 2000 is de heer Nijendaal begonnen met vrijwilligerswerk bij de Reizigersadviesraad Openbaar Vervoer Noord-Holland (Rocov-NH). Het Rocov-NH adviseert namens de reizigers over het openbaar vervoer in Noord-Holland. Daarnaast is hij ook sinds 2010 vrijwilliger bij Wijkplatform IJmuiden-Noord en Wijkplatform Zee- en Duinwijk. In beide wijkplatforms zet hij zich in voor ouderen. Hij geeft vanuit beide platforms advies aan de gemeente over de inrichting van de openbare ruimte en de herinrichting van wegen en fietspaden.

Paul de Ruijter zet zich al vanaf 1980 in als vrijwilliger voor de Apostolische Genootschap in IJmuiden. Hij is betrokken geweest bij de jeugdverzorging en is vele jaren actief geweest als geestelijk verzorger. Hier is hij van 2010 tot 2020 voorganger geweest van de gemeenschap. Hij heeft veel mensen bijgestaan bij geboortes, huwelijken, echtscheidingen, ziekte en overlijden. Daarnaast is de heer De Ruijter sinds 2010 ook vrijwilliger bij het IJmuider Zee- en Havenmuseum. Hij is hier begonnen als suppoost. In deze functie surveilleerde hij in de tentoonstellingszalen en gaf museumbezoekers op verzoek informatie over de tentoongestelde objecten en opgestelde exposities. In 2013 is de heer de Ruijter toegetreden tot het stichtingsbestuur als algemeen-bestuurslid en in 2015 tot vicevoorzitter.

Niels Stolp zet zich al sinds 1990 in als vrijwilliger voor Scouting St. Radboud in Santpoort-Noord. Hier is hij begonnen als leiding bij de speltak welpen (7-11 jaar). Vanaf 2006 is hij doorgegroeid naar het bestuur. Hij heeft verschillende functies gehad zoals groepsbegeleider, praktijkbegeleider, verhuurder en verzorgde de communicatie. In 2011 is de heer Stolp begonnen als vrijwilliger bij Oranjevereniging Santpoort-Noord. Hij onderhoudt hier de website en zorgt dat deze goed blijft werken. Ook is hij verantwoordelijk voor een goed werkend online communicatiesysteem voor de vereniging. Daarnaast is de heer Stolp sinds 2018 ook vrijwilliger bij de Parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Santpoort en Velserbroek. Hij heeft zich ingezet voor de opbouw van een website en onderhoudt deze website tot op heden nog steeds.

Ronald de Vries zet zich vanaf 2004 in bij de Hervormde Gemeente IJmuiden-West. Hier is hij ouderling met bijzondere opdracht als scriba (secretaris). Vanaf het begin maakt hij al deel uit van het bestuur van deze kerkelijke gemeente. Hij wordt omschreven als de drijvende kracht in de kerkenraad. Daarnaast zet de heer de Vries zich buiten werktijden buitengewoon in voor de samenleving. Hij is docent voor rijinstructeurs bij Jongepier Verkeersopleidingen Nederland. Hier besteedt hij vele uren aan lokale rijveiligheidsprogramma’s waarbij hij oudere bestuurders helpt om veilig en verantwoordelijk te rijden. Meneer De Vries wordt binnen dit team gezien als rolmodel die altijd klaar staat om anderen te helpen en te begeleiden.

Jan Zwanenburg heeft als zanger alleen of samen met zijn dochter Jacqueline veel opgetreden in woonzorgcentrum Velserduin in Driehuis en IJmuiden. Bij veel van deze optredens ging de vergoeding die hij ontving naar KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). Na zijn optredens bleef hij vaak nog om veel mensen, voornamelijk ouderen met dementie, een hart onder de riem te steken. Bijvoorbeeld door samen mooie (collectieve of persoonlijke) herinneringen op te halen, hen een compliment te maken, aandachtig te luisteren en met hen mee te leven. Hij brengt zoveel meer dan alleen een optreden of ‘gewoon even wat zingen’. Hij legt zijn hart en ziel erin. Hoewel hij geen officiële vrijwilliger was van Zorgbalans (de overkoepelende organisatie van Velserduin), liep hij regelmatig even binnen bij Velserduin Driehuis of IJmuiden om mensen te bezoeken.

Jeugdlintjes

Voor een Koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking wanneer ze zich gedurende een groot aantal jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Kinderen en jongeren kunnen dus nooit zo’n lintje krijgen, terwijl ook zij zich vaak belangeloos inzetten voor anderen en voor de samenleving in het algemeen. Om de waardering hiervoor te kunnen uitdrukken en andere jongeren te stimuleren zelf ook maatschappelijk actief te worden, zijn de jeugdlintjes in het leven geroepen.

Mohammad Mousa, Noan Botman, burgemeester Frank Dales, Niamh van Ombergen en Aeden van Ombergen. (Foto: Reinder Weidijk)

Aedan van Ombergen (8 jaar) en Niamh van Ombergen (10 jaar) ruimen met veel plezier en enthousiasme namens de BeestenBende twee keer in de maand afval op dat zij tegenkomen op straat. Dit doen zij door weer en wind. Niamh al sinds 2020 en zijn zusje Aeden sinds 2022. Samen maken ze er vaak ook een wedstrijd van wie het meeste afval kan verzamelen. Zo proberen ze samen de gemeente Velsen schoon te houden!

Noan Botman (8 jaar) was vijf jaar oud toen eind augustus 2020 zijn opa overleed aan kanker. Deze gebeurtenis had veel impact op hem. In deze periode leerde hij dat zieke kinderen ook hun haar kunnen verliezen. Om deze kinderen te helpen besloot hij samen met zijn moeder om zijn haar te laten groeien. Zodat van zijn haar een pruik gemaakt kon worden. Na drie jaar geduldig sparen was Noan’s haar lang genoeg gegroeid en kon het eind 2023 worden gedoneerd.

Mohammad Mousa (17 jaar) vervulde zijn maatschappelijke stage in woonzorg- en revalidatiecentrum Velserduin. Daarna heeft Mohammad zich hier aangemeld als vrijwilliger. Elke week bezoekt hij dezelfde bewoner om samen te gaan wandelen of een spelletje te spelen. Ook helpt hij mee met centrale activiteiten zoals bij een optreden of met poffertjes bakken. Het vrijwilligerswerk bij Velserduin combineert hij met zijn opleiding aan het Gymnasium Felisenum.

Alle foto’s: Reinder Weidijk Fotografie