Soli stelt VOG verplicht

Soli vindt het belangrijk dat kinderen veilig zijn binnen de vereniging. Dit betekent niet alleen dat zij zorgen voor veilige omgeving, maar er ook naar streven dat kinderen zich prettig en veilig voelen.

Muziekvereniging Soli wil een veilige omgeving waarborgen door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken. Dit is belangrijk omdat ongewenste omgangsvormen daardoor minder kans krijgen, sneller bespreekbaar zijn en kunnen worden aangepakt als ze toch de kop opsteken.

Een van die ongewenste omgangsvormen is seksueel misbruik. Soli wil kinderen hier zoveel mogelijk tegen beschermen. Daarom vraagt de muziekvereniging aan alle medewerkers, dirigenten, instructeurs en vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Met een VOG wordt nagegaan of ze ooit betrokken zijn geweest bij een zedenmisdrijf. Bij sportverenigingen en scouting is dit al usance, maar Soli loopt hiermee binnen de muziekwereld voorop.

Daarnaast heeft de vereniging een gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers. In deze gedragscode is vastgelegd waar grenzen liggen in het contact tussen medewerkers en vrijwilligers en kinderen. Maar Soli wil haar ogen niet sluiten voor het feit dat seksueel misbruik overal voorkomt waar mensen samenkomen.

Ondanks preventieve maatregelen kan het ook binnen de vereniging plaatsvinden. Daarom heeft de muziekvereniging een vertrouwenspersoon sociale veiligheid aangesteld en heeft Soli een meldprotocol waarin staat beschreven hoe (vermoedens van) misbruik moeten worden gemeld.

Zie ook www.soli.nl/in-veilige-handen-2.