Rijkswaterstaat test openstelling sluizenroute voor gemotoriseerd verkeer

Velsen – Rijkswaterstaat voert deze week een calamiteitenproef uit op het sluizencomplex. Dit houdt in dat men deze route op bepaalde momenten openstelt voor gemotoriseerd verkeer in zuidelijke richting. Het gaat om steeds een blok van twee uur. Verkeersregelaars zullen het verkeer begeleiden.

Rijkswaterstaat onderzoekt met deze proef of de sluizenroute op veilige wijze als lokale route kan dienen tijdens een calamiteit, bijvoorbeeld in de Velsertunnel. De proef duurt twee weken en vindt plaats op 4, 6, 10, 11 en 13 juli, steeds van 15.30 tot 17.30 uur. Indien er onveilige verkeerssituaties ontstaan kan een proefmoment voortijdig worden beëindigd. De veiligheid van de weggebruikers en mogelijke hinder voor de scheepvaart wordt gedurende de openingsmomenten nauwkeurig gemonitord.

Velsertraverse

De sluizenroute is gedurende de proef bedoeld als ‘ventiel’ voor lokaal verkeer uit Velsen-Noord, Beverwijk en Heemskerk naar IJmuiden. De route is géén doorgaande omleidingsroute. Daarvoor is de capaciteit van de sluizenroute onvoldoende. De huidige omleidingsroute vanwege de werkzaamheden aan de Velsertraverse blijft dus van kracht voor verkeer met een bestemming verder (zuidelijker) dan IJmuiden.