Reconstructie Broekbergenlaan eerder klaar dan gepland

Santpoort-Noord -Vrijdag, 27 maart zijn de werkzaamheden aan de Broekbergenlaan afgerond. Dat is bijna een week eerder dan gepland zodat deze belangrijke doorgaande weg ook weer eerder gebruikt kon worden. Naast het goede weer is dit vooral te danken aan een goede samenwerking tussen de gemeente Velsen en zeer gemotiveerd team medewerkers van de aannemer, Firma Kreeft. 
Op maandag 9 maart zijn de werkzaamheden aan de Broekbergenlaan gestart. Hierbij is de vuilwaterriolering vervangen, is er hemelwaterriool en drainage aangebracht en zijn de weg en de omgeving opnieuw geasfalteerd en ingericht. Door gebruik te maken van geluidsreducerende asfaltverhardingen wordt het geluid teruggebracht met 4,5 dB(A). Ook zijn er parkeervakken aangelegd en bomen geplant.
Voorafgaande aan de werkzaamheden is in overleg met de hulpdiensten een verkeersplan opgesteld. Naast persoonlijke brieven aan bewoners en overleg met oa de winkeliersvereniging, is ook gecommuniceerd via persberichten, social media en omleidingsborden. Zo kon iedereen tijdig rekening houden met de bereikbaarheid en omleidingsroutes. En voor wie dat niet deed, was er bij de werkzaamheden ook altijd iemand die meer informatie  kon geven.
De gemeente is blij dat deze noodzakelijke werkzaamheden binnen een minimale hoeveelheid tijd op een kwalitatief goede manier zijn uitgevoerd.