Provinciaal geld voor herinrichting Waterloolaan/Zeeweg

De provincie Noord-Holland investeert 10 miljoen euro in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Daarvan gaat bijna 2,7 miljoen euro naar onze regio.

Gedeputeerde Staten hebben dit jaar vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen. Zo is er onder andere een subsidiebedrag van 630.000 euro toegekend voor de herinrichting van de Waterloolaan en Zeeweg in Velsen. Ook is de subsidieaanvraag voor de aanpassingen Velserstraat in Haarlem gehonoreerd en is er geld toegekend aan de reconstructie van fietspaden en kruispunten bij de Spoorsingel in de gemeente Beverwijk.

De provincie Noord-Holland stelt ieder jaar subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking. (foto: Google Maps)